Våra skogliga tjänster - ny broschyr

Våra skogliga tjänster - ny broschyr

Sveaskog är en ledande aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år in stora mängder virke från privata skogsägare. Därför känner vi ett stort ansvar att vara en både trygg och utvecklande affärs- och samarbetspartner.

Nyheter | 2013-05-22

Inte minst när det gäller våra skogliga tjänster driver vi utvecklingen för att hela tiden skapa fler mervärden för privata skogsägare. I vår nya broschyr över samtliga våra skogliga tjänster ligger därför fokus på hur vi med ny teknik och ny kunskap kan ge våra virkesleverantörer såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar.

Du kan ladda ner broschyren på webben eller hämta ett exemplar i vår monter 649 på Elmia Wood i Jönköping den 5-8 juni.