Våra strövskogar - upplevelser i skogen nära dig

Våra strövskogar - upplevelser i skogen nära dig

De svenska skogarna är fantastiska och erbjuder många olika upplevelser. Sveaskog har tagit fram en kartfunktion som hjälper dig att hitta rätt sorts skog att besöka. Här förklarar skogschef Herman Sundqvist och landskapsekolog Johan Ekenstedt, båda på Sveaskog, syftet med den nya portalen.

Nyheter | 2013-05-15

Varför har ni valt att skapa en portal om strövskogar?

– Det finns en bild av att skogsbruket försvårar eller till och med omöjliggör ett meningsfullt friluftsliv. Vår bild är att det förhåller sig precis tvärt om. Tack vare skogsbruket så blir skogen tillgänglig på ett sätt som annars inte vore möjligt. Den här portalen handlar om att illustrera, för den som vill ha lite stöd, olika möjligheter att finna sin plats i skogen. Att veta var man kan åka helt enkelt. I portalen möts du av kartor och foton, så vill du ut i skogen och är på jakt efter en viss sorts skog så kan du enkelt få hjälp med detta, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog.

Vad hittar man i portalen?

– Vi visar skogar som är tilltalande och tillgängliga, det är därför vi kallar det för strövskog. Alltså skog att ströva i. Sanningen är att det finns så otroligt mycket skog för var och en att besöka och det illustrerar vi med kartor. Vi vill också öka kunskapen om skogen, för ju fler som är ute i skogen, desto fler förstår den, säger Herman Sundqvist.

Vem kan använda portalen?

– Portalen vänder sig till den breda allmänheten. Till dem som är tillräckligt intresserade av skog för att söka sig till den på något vis, säger Johan Ekenstedt, landskapsekolog på Sveaskog.

Hur kommer portalen att utvecklas i framtiden?

– Vi har försökt att lägga band på oss och inte gapa för mycket med en gång. Vi börjar på den här nivån, men det är nästan himlen som är taket då det gäller möjligheter. Vi kommer att låta synpunkter och input bli en del av utvecklingen, säger Johan Ekenstedt.

Besök den nya portalen Våra strövskogar

För mer information: