Växande skog – en klimathjälte

Växande skog – en klimathjälte

Det är brukad skog som absorberar mest koldioxid – inte den fullvuxna skogen. För att lyfta fram skogsbrukets roll i klimatarbetet så arrangerar Sveaskog, i samarbete med BioFuel Region, ett seminarium i Piteå den 12 november.

Nyheter | 2013-10-29

Hallå där Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskog. Varför har du tagit initiativ till den här seminariedagen?
– Därför att det är viktigt att man förstår hur skogen fungerar kopplat till koldioxid. Hur mycket och med vilken hastighet skogen tar upp koldioxid är utgångpunkten för hela seminariedagen. Vi vill att folk ska förstå hur vi kan använda skogen på ett klokt sätt, att vi med ett aktivt skogsbruk ökar skogstillväxten och därmed koldioxidupptagningen.

Menar du att man i dag har fel fokus avseende skogens roll i klimatfrågan?
– Många tror fortfarande att en orörd skog lagrar mer kol än en brukad skog. Men en undersökning visar att skogstillväxten sjunker för första gången sedan 1950-talet till stor del på grund av gamla oväxtliga skogar med stora virkesförråd i Tyskland och Frankrike. Det innebär att då minskar hastigheten som skogarna tar upp koldioxid, vilket innebär att Europas skogar inte kommer att få den roll som man hade tänkt sig. Det är i dag i första hand Sverige och Finland som investerar och driver ett aktivt skogsbruk där tillväxten och koldioxidupptagningen ökar.

Till vilka vänder sig seminariet i Piteå?
– Det vänder sig till alla beslutfattare som har med skog och skogsindustri att göra. Vi har bjudit in brett: alltifrån forskare till experter som kommer att visa vilken roll den svenska skogen kan spela, och vilka risker och möjligheter det finns med energi- och klimatpolitiska regelverk som kommer att fattas såväl på nationell som på EU-nivå.

Du är själv föredragshållare under seminariedagen. Vad ska du tala om?
– Mitt tal kommer att fokusera på att det är just tillväxten av skogen som är primär för ett hållbart skogsbruk, inte förrådet. Och vad vi kan göra för att öka skogstillväxten så att den kan ta upp mer koldioxid. Vi bedriver inte skogsbruk för nöjes skull, vi gör det för att tillföra resurser till samhället. Man kan inte skilja på skog och samhälle, vi måste därför hitta ett system där vi får ett kretslopp.

För mer information:

Fakta

  • Plats: Nolia City Konferens, Piteå (fd. Folkets hus)
  • Moderator: Li Skarin

Läs mer