Vd Johan Padel lämnar Setra

En överenskommelse har träffats mellan Setra och Johan Padel, om att Padel lämnar sin befattning som vd. Till dess att ny vd utsetts utökas CFO Stefan Lundins arbetsuppgifter till att även omfatta rollen som tillförordnad vd för Setra.

Nyheter | 2013-02-19

– Överenskommelsen ska ses mot bakgrund av de skilda uppfattningar som förekommit mellan styrelse och vd avseende formerna och sättet för verksamhetens bedrivande, säger Michael Bertorp, styrelseordförande Setra Group.

Johan Padel kommer under en övergångsperiod att stå till bolagets förfogande för särskilda uppdrag.

För mer information

Michael Bertorp, styrelseordförande
Mobil: 070-590 51 22