Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

 Marknadskrönika: God tillväxt på byggandet

Marknadskrönika: God tillväxt på byggandet

Den globala ekonomiska återhämtningen går fortsatt långsamt. USA står för den tydligaste konjunkturförbättringen. I Sverige kan vi också en se viss förbättring med ökad efterfrågan, medan övriga EU släpar efter med en stagnerande inhemsk efterfrågan.

Nyheter | 2014-11-14

Bra fart på byggandet i Storbritannien

I Storbritannien, som är en viktig exportmarknad för svenska sågverk, visar byggandet och dess prognoser framåt på god tillväxt, framförallt vad gäller privata bostäder. Man räknar med att det privata byggandet kommer att öka med knappt 20 procent innan året är slut. Även i USA ökar husbyggandet tydligt i jämförelse med förra året. USA är ingen stor trävarumarknad för Sverige, men deras konsumtion påverkar hela det globala flödet.

Byggandet i Japan går däremot åt motsatt håll och minskar, vilket också visar sig i minskad trävaruimport.

Kina är en stor importör med ökande volymer, som främst kommer från Nordamerika och Ryssland. Västeuropa har en andel av detta, och Sveriges export till Kina har ökat även om den mattats av något på slutet.

Efterfrågan på sågtimmer kommer sannolikt att vara god.

Efterfrågan på tidningspapper fortsätter att minska

Den globala ökningen av pappersmassaleveranser ser ut att ha planat ut. Producentlagren har ökat medan köparlagren ligger kvar på en låg nivå. Försök görs nu för att höja priset för långfibrig barrsulfatmassa från cirka 930 dollar per ton till 950. Den svenska exporten av pappersmassa ökar.

Trenden med minskad efterfrågan på tryckpapper fortsätter. Andra pappersprodukter, som till exempel kraftliner och förädlade pappersförpackningar, visar på en mer stabil efterfrågan. Den minskade efterfrågan på tidningspapper gör att den svenska totala exporten av papper och kartong minskar.

Generellt är det ett visst överskott av massaved på marknaden i Sverige, vilket förstärks av produktionsstörningar och underhållsstopp i bruken.

Avfallssopor pressar marknaden för skogsbränsle

Efterfrågan på biobränslen fortsätter att vara svag jämfört med motsvarande period förra året. De främsta orsakerna är den milda väderleken, låga elpriser och andra konkurrerande bränslen som till exempel avfallssopor.

 

För mer information: