Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Ekologisk kompensation – marknad på frammarsch

Ekologisk kompensation – marknad på frammarsch

Kan ekologisk kompensation vara en framtida affärsmöjlighet för Sveaskog? Ett nytt samarbete med gruvföretaget LKAB öppnar nya möjligheter för en marknad på frammarsch.

Nyheter | 2014-05-12

Under de senaste månaderna har Sveaskog bedrivit ett utvecklingsarbete kring ekologisk kompensation kopplad till biologisk mångfald, tillsammans med gruvföretaget LKAB och konsultföretaget Enetjärn Natur.

Bakgrunden är att LKAB ska etablera gruvbrytning i ett område i Kiruna kommun med höga naturvärden. Enligt lagen ska de presentera förslag på hur de kan kompensera de naturvärden som går förlorade.

– Vi har tagit fram ett förslag på ett område i samma region som har och kan utveckla motsvarande naturvärden som finns i det område som kommer att förstöras av gruvbrytningen, säger Jessica Nordin, projektledare för utvecklingsarbetet på Sveaskog.

Erbjuder långsiktig förvaltning

Området i Ruutivaara i Kiruna kommun är 2000 hektar stort och Sveaskogs första projekt med kompensation av ekosystemtjänster kopplat till biologisk mångfald. Sedan tidigare arbetar Sveaskog med bland annat koldioxidkrediter.

– Vi för dialog med fler verksamhetsutövare än LKAB som är intresserade av ekologisk kompensation. Eftersom vi bedriver ett omfattande naturvårdsarbete i vår egen verksamhet, har vi kompetensen att erbjuda en långsiktig förvaltning av kompensationsmarker på bästa sätt, säger Jessica Nordin.

Stor marknad i USA

USA och särskilt Kalifornien är föregångare när det gäller ekologisk kompensation. Där har stark lagstiftning kring arter och våtmarker drivit fram efterfrågan på områden som kan användas för att kompensera exploatering. Och det rör sig om en stor marknad – globalt omsätter den mellan tre och fyra miljarder dollar varje år.

– Internationellt ökar tillämpningen av ekologisk kompensation. Och även om marknaden ännu är outvecklad i Sverige så märker vi nationellt och på EU-nivå ett växande intresse för detta nya och innovativa sätt att främja bevarandet av biologisk mångfald, säger Sveaskogs miljöchef Olof Johansson.

Stor potential i Sverige

Jessica Nordin tror att ekologisk kompensation på sikt kommer att utvecklas till att vara en intressant affär även för svenska markägare. Krav på kompensationsåtgärder blir allt vanligare i svenska tillståndsprocesser. Samtidigt har EU en ny strategi för att stoppa utarmningen av ekosystemtjänster och förlusten av biologisk mångfald.

– Vi ser stor potential i det här och en framtida affärsmöjlighet dels för Sveaskog, dels för andra markägare, säger Jessica Nordin.

För mer information:

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Adjungerad i koncernledningen

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Olof

Född 1958.
Anställd sedan 1988.

Biolog. 

Tidigare roller i Sveaskog bland annat skogsskötselchef och miljöchef. Tidigare ordförande i FSC International. 

Övriga uppdrag: Ordförande i Sveaskog Timber och i SIS Tekniska kommitté Hållbarhetskriterier för Bioenergi. Mångårig internationell ordförande för Forest Trends.