Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Fiskfoder av råvara från skogen

Fiskfoder av råvara från skogen

Ju fler människor vi blir på jorden desto mer mat kommer att behövas För att möta framtidens behov av fisk bedriver Sveaskog ett projekt med syftet att framställa fiskmat av restprodukter från skogen.

Nyheter | 2014-06-30

Världens befolkning växer för varje dag och har med råge passerat sju miljarder. Samtidigt växer behovet av mat. Matproduktionen beräknas behöva fördubblas under de närmaste 40 åren för att kunna mätta alla munnar.

Därför har röster höjts om att det betydligt mer mat finns att hämta ur havet. Drygt 70 procent av jorden täcks av vatten – men bara en och en halv procent av vår mat kommer från havet.

Stora delar av världshaven är emellertid redan på väg att bli utfiskade. För att säkra tillgången på animaliskt protein behövs därför fiskodlingar. Men det finns problem. Idag är det brist på fiskfoder och behovet beräknas av forskare öka med 300 procent de närmaste 30-40 åren. Framtidens fiskföda behöver därför vara baserat på en råvara som inte konkurrerar med människomat.

SP Processum i Örnsköldsvik, som utgör en arena för utveckling av nya produkter från skogsråvara, har man ur restprodukter från massaindustrin lyckats ta fram ett protein kallat Single Cell Protein, SCP.

I projektet, som bedrivs i samarbete med Sveaskog, Holmen och Domsjö, har man visat att det går att ersätta uppemot 70 procent av proteinet i fiskmjöl med SCP.
– Det är ett protein som med gott resultat har testats i fiskodlingar på Island, säger Ann-Britt Edfast, chef för forskning och utveckling på Sveaskog.

Men för att få fram tillräckliga volymer SCP för att möta framtidens foderbehov måste även en metod utvecklas som utgår från en annan skogsråvara än restprodukt från massaindustrin.

Grot – grenar och toppar – är den råvara som bedöms ligga närmast till hands för detta. Projektet utvärderar därför nu möjligheten att bygga en fabriksdemoanläggning avsedd för grot. En produktionsvolym på 10 000 ton SCB per år bedöms för anläggningen som en realistisk och kommersiellt intressant målsättning. Vägen dit beräknas ta omkring fem år. 

I förlängningen finns också möjlighet att utnyttja tekniken för att producera foder till mer än bara fisk, som exempelvis höns, kyckling och gris.
– Det är en produkt som är miljömässigt intressant, genom att den motverkar utfiskningen av världshaven, och som dessutom ökar värdet på vår råvara, säger Ann-Britt Edfast.

Vid frågor vänligen kontakta: