Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Förslag till ändring i Skogsstyrelsen föreskrifter och allmänna råd till SvL

Förslag på ändringar av föreskrifter till skogsvårdslagen om anmälan om avverkning

Sveaskog anser huvudsakligen att de föreslagna ändringarna är bra, men anser att vissa delar av förslaget kan vara svåra att genomföra.

Vad gäller den föreslagna ändringen i paragraf 11 anser Sveaskog att det i flertalet fall inte är möjligt att markera biotoper och miljöer i en stormskadad skog såvida dessa inte var kända innan stormen. De miljöer som kan markeras är endast vissa naturgivna kantzoner, såsom mot impediment eller bäck.

I de allmänna råden till paragraf 14 anges att det på den karta som ska ges in vid avverkning ska bruttoytan anges. Sveaskog ser inga problem med förslaget men förutsätter att det endast ska gälla anmälningar som inges efter den 1 juni 2014 då hänsyn som ingår i bruttoytan annars riskerar att betraktas som redan lämnad hänsyn.

Vad gäller de allmänna råden till paragraf 15 har Sveaskog ingen invändning mot innehållet men anser att det kan finnas anledning att förtydliga i vilka situationer undantag kan medges respektive inte medges.