Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Information angående naturvårdsbränning i Rättviks kommun

Information angående naturvårdsbränning i Rättviks kommun

Inom den närmaste tiden planerar Sveaskog att genomföra en kontrollerad naturvårdsbränning i Ekopark Ejheden i Rättviks kommun. Bränningen utförs av Sveaskog tillsammans med Skogsstyrelsen i Mora. Den omfattar enbart mark som ägs av Sveaskog.

Nyheter | 2014-06-18

Bränningar i kontrollerad form genomförs för att utveckla den biologiska mångfalden i skogen, eftersom hela växt- och djursamhällen är anpassade till återkommande störningar av skogsbrand. Ekopark Ejheden präglas till stor del av gamla tallnaturskogar som brunnit upprepade gånger. Det sista stora brandåret var 1888.

Beroende av väder och vind

Bränningen, som totalt omfattar 255 hektar, inleds så snart som möjligt och pågår i omkring fem dagar. Den exakta tidpunkten beror på väder och vind

En av landets största bränningar

Naturvårdsbränningen är en av de största som hittills genomförts i Sverige. Säkerhetsarbetet kommer att vara omfattande. Släckningen kommer bland annat att ske med hjälp av helikopter. Området är ur bränningssynpunkt välavgränsat av flera bäckdråg och myrar, som tillsammans med sjöar och grusväg bildar användbara yttre gränser.

Stor personalstyrka på plats

En stor personalstyrka kommer att finnas på plats vid brännings- och eftersläckningsskedet. På ett så pass stort bränningsområde är det rimligt att anta att det kommer att uppstå tillfälliga mindre glödbränder och stundtals rökutveckling även efter att det egentliga eftersläckningsarbetet är avslutat, under stor del av sommaren, om de efterföljande månaderna blir nederbördsfattiga och varma. Räddningstjänsten i Rättviks kommun är införstådd med det. Kontinuerlig kommunikation om situationen kommer att ske mellan myndigheten och markägaren fram till dess att sista brandhärden har slocknat. För efterbevakningen svarar Sveaskogs personal samt skogvårdsentreprenörer med god lokalkännedom.

Sveaskog vill av säkerhetsskäl uppmana eventuella åskådare, amatörfotografer och journalister att inte närma sig naturvårdsbränningen på egen hand. Önskas bilder eller motsvarande ber vi er att kontakta Sveaskog.

Ansvarfullt utförande

Bränningen kan orsaka röklukt för boende i de norra delarna av Rättviks, Orsa och Ovanåkers kommuner, men det finns ingen anledning till oro. Sveaskog kommer att ansvara för att bränningen utförs på ett ansvarsfullt sätt och vi strävar alltid efter att eventuell påverkan på de närboende ska bli så liten som möjligt.

För mer information:

Vid funderingar angående omgivningens säkerhet eller frågor rörande fakta om bränningen, kontakta Jim Hellquist.

För journalistförfrågningar och önskemål om bildmaterial, kontakta Esbjörn Wahlberg.