Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Marknadskrönika: Fortsatt nedåt för tidningspapper

Marknadskrönika: Fortsatt nedåt för tidningspapper

Sveaskogs marknadskoordinator Anders Dahlqvist konstaterar i sin marknadskrönika att det har hänt en del på marknaden efter sommaren. Den globala ekonomiska återhämtningen går långsamt och många tillväxtprognoser har skrivits ner.

Nyheter | 2014-09-22

Paus i återhämtningen för sågverken

Byggandet har i sin helhet tillfälligt minskat något i Europa och prognosen visar på en fortsatt svag utveckling, vilket påverkar trävarukonsumtionen. Som tidigare är det främst Tyskland och Storbritannien som drar. Även i Sverige ökar byggandet, liksom i USA där också trävarupriserna ökar.

Mellanösterns import av trävaror minskar liksom den i Japan, två viktiga marknader för svenska sågverk. Nordafrika utvecklas åt andra hållet med en ökad import.

Bilden av hur marknaden utvecklas är alltså splittrad, vilket innebär en viss osäkerhet om hur efterfrågan på svenska sågade trävaror kommer att se ut. Orderböckerna upplevs av många som att vara i minsta laget, samtidigt som lagren stigit något. Prisförväntningarna har sjunkit men många planerar för ökad produktion.

Efterfrågan på sågtimmer kommer sannolikt att vara god.

Ökad leverans av pappersmassa

Globalt ökar leveranserna av pappersmassa med Kinas import som främsta orsak. Lagren har minskat samtidigt som kapacitetsutnyttjandet i massabruken varit stort. Priset på långfibrig barrsulfatmassa har ökat marginellt, medan priset för lövmassaved har sjunkit. Den svenska exporten av pappersmassa ökar.

Efterfrågan på tryckpapper fortsätter att minska. Däremot ser det bättre ut för många andra pappersprodukter som exempelvis kraftliner. Den minskade efterfrågan på tidningspapper gör att den svenska totala exporten av papper och kartong minskar.

Generellt är det ett visst överskott av massaved på marknaden i Sverige, vilket förstärks av produktionstörningar och underhållsstopp i bruken.

Trögt på biobränslemarknaden

Efterfrågan på biobränslen har varit relativt svag jämfört med motsvarande period förra året. De främsta orsakerna är den milda väderleken men också de låga elpriserna och andra bränslen som ersatt träbränslen.

 

För mer information: