Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Marknadskrönika: Optimism hos sågverken

Marknadskrönika: Optimism hos sågverken

Sveaskogs marknadskoordinator Anders Dahlqvist konstaterar i sin marknadskrönika att orderingången ökar hos sågverken samtidigt som det går trögt för biobränslena.

Nyheter | 2014-05-15

Fortsatt återhämtning för sågverken

Efterfrågan på sågade trävaror fortsätter att stiga, särskilt på marknader utanför Europa. Såväl Nordafrika, Mellanöstern, Kina och Japan ökar sin import av sågade trävaror. Byggaktiviteterna ökar även i Europa, där Storbritannien och Tyskland står för de största förändringarna. USA visar också på en ökning men i långsam takt och med tillfälliga avbrott. Optimismen hos sågverken från hösten 2013 kvarstår. Leveranser och priser har ökat. Orderingången har också ökat men sjönk sedan tillbaka något.

Efterfrågan på sågtimmer är hög med tidvis regional brist. Mot slutet har situationen varit mer balanserad i norra Sverige, bristen kvarstod i mellersta Sverige, medan södra Sverige började visa tecken på överskott. Prishöjningarna har varit måttliga.

Prisökningar för blekt barrsulfatmassa

Västeuropa är den viktigaste marknaden för svensk massa- och pappersindustri följt av Asien. Produktion och export av svensk pappersmassa ökar. Priserna för blekt barrsulfatmassa (NBSK) har fortsatt ökat till 925 – 930 US-dollar per ton.

Pappersproduktion och export ser ut att ligga på ungefär samma låga nivåer som tidigare. Som tidigare är det främst grafiska papper och tidningspapper som står för nedgången.

Generellt är det överskott av massaved på marknaden i Sverige utom i norr, där situationen är något mer balanserad. Priserna ligger i stort sett stilla.

Trögt på biobränslemarknaden

I Sverige är energiproduktion baserad på biobränsle regional eller lokal. Därför påverkas marknaden mycket av situationen i Sverige.

Efterfrågan på biobränslen har varit relativt svag jämfört med motsvarande period förra året. De främsta orsakerna är den milda väderleken men också de låga elpriserna och andra bränslen. Priserna sätts ofta för en hel vintersäsong varför priserna varit i stort oförändrade.

För mer information: