Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvårdsbränningar främjar hotade arter

Naturvårdsbränningar främjar hotade arter

Sveaskogs naturvårdsbränningar har positiv effekt på den biologiska mångfalden. I Ekopark Storklinten i Norrbotten har forskaren Lilian Karlsson vid Göteborgs universitet funnit flera starkt hotade arter som följd av vår bränning.

Nyheter | 2014-04-23

I den miljö som skapas när skogen har brunnit trivs många insekter. Men den allt effektivare brandbekämpningen under det senaste århundradet tillsammans med avverkningen av bränd skog har, enligt Naturvårdsverket, lett till att dessa miljöer kraftigt minskat. Många brandanknutna insektsarter i dag klassas som hotade.
– Förr brann två-tre procent naturligt av skogarna varje år. I dag är det bara promillen. Så många av de här arterna är akut hotade av att det brinner mindre, säger Lars-Göran Ek, naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Naturvårdsbränning i Storklinten

I augusti 2012 brändes 20 hektar skog i Sveaskogs Ekopark Storklinten i Norrbottens län som ett led i vårt naturvårdsarbete.
– Den syftar till att brandskada träd, som i sin tur kommer att gynna de arter som är knutna till de miljöer som skapas vid skogsbrandbrand. Det finns drygt 100 insektsarter av som gynnas av det, och omkring 30 som är beroende av brand, säger Lars-Göran Ek.

Positiv respons från Länsstyrelsen

Sveaskog kontaktade efter naturvårdsbränningen Länsstyrelsen i Norrbotten för råd om hur en uppföljning av branden skulle kunna göras. Länsstyrelsen lånade ut insektsfällor och hjälpte till att sätta ut fällorna i maj 2013.
– Vi tycker att det är positivt att Sveaskog genomför naturvårdsbränningar eftersom det är en brist i dagens landskap. Det var glädjande och positivt att Sveaskog visade intresse för att göra en uppföljning av branden, säger Linda Johansson, koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Analyserat områdets insektsfauna

Under sommaren 2013 inventerades insektsfaunan på brandfält inom tre områden i Norrbotten, däribland naturvårdsbränningen Ekopark Storklinten.
Forskaren Lilian Karlsson vid Göteborgs universitet har undersökt hur många skalbaggar och barkskinnbaggar det fanns i de tre områden. Studien visar att Ekopark Storklinten "var påtagligt dominerande när det gällde fynd av rödlistade, brandberoende och brandgynnade arter."

Unikt insektsfynd

Totalt påträffades 16 rödlistade arter i Ekopark Storklinten varav i synnerhet en art utmärkte sig: Aradus signaticornnis – vithornad barkskinnbagge.
– Den har man bara hittat ett tjugotal fynd av någonsin i Sverige. Det visar att våra naturvårdandeåtgärder har positiv effekt och är gynnsamt för de arter som är delvis eller helt beroende av skogsbrand. Vi bidrar till den biologiska mångfalden, säger Lars-Göran Ek.

Ökad kunskap

Linda Johansson vid Länsstyrelsen i Norrbotten hoppas på ett fortsatt samarbete med Sveaskog kring åtgärder för hotade arter.
– Resultatet från inventeringen visar inte bara på själva effekten av bränningen utan också bidrar den till att öka kunskapen om förekomsten av brandberoende arter i Norrbotten.

Mer information: