Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Nya globala virkesströmningar

Nya globala virkesströmningar

Trävarumarknaden har alltid varit internationell, men dagens strömmar av exportvirke ser inte ut som förr. Allt större volymer skeppas idag mellan kontinenter för att förse nya, snabbväxande marknader med trä.

Nyheter | 2014-12-22

Nästan tre fjärdedelar av de svenska trävarorna används här hemma eller i övriga Europa. Ändå får de globala virkesströmmarna allt större betydelse för den svenska sågverksindustrin. Anders Dahlqvist, marknadskoordinator på Sveaskog, förklarar varför genom ett exempel:

– Under den ekonomiska krisen sviktade efterfrågan på vår hemmamarknad och den europeiska importen minskade avsevärt. Men eftersom marknaden blivit alltmer global kunde vi kompensera det genom en ökad export till Mellanöstern och Nordafrika, säger han.

Tre intressanta flöden

Till bilden hör också att förändringar på ännu mer avlägsna marknader, som Kina och USA, kan ge kedjereaktioner som påverkar svenska sågverk. Anders Dahlqvist pekar ut tre flöden som särskilt intressanta:

  1. Flödet från Kanada till Kina
    Den totala kinesiska importen av sågade trävaror har åttafaldigats mellan 2006 och 2013, från 2,4 till 19,2 miljoner kubikmeter per år. Även om den förväntas öka i något långsammare takt kommer den kinesiska trävaruimporten fortsätta att i hög grad påverka de globala flödena. Kanada har länge varit den största leverantören och utvecklingen i Kina blev räddningen för många kanadensiska sågverk då den amerikanska marknaden föll ihop som en följd av finanskrisen.
  2. Flödet från Kanada till USA
    Nu är emellertid husbyggandet i USA på uppgång, en efterlängtad vändning för kanadensarna. Men den kanadensiska sågverksindustrin har problem med sin produktion, som begränsas av att skogarna skadats av allvarliga insektsangrepp. Att samtidigt möta ökande efterfrågan både i Kina och USA kan därför bli en svår utmaning.
  3. Flödet från Ryssland till Kin
    Ryssland är den andra stora leverantören av barrträvaror till Kina. Det är dock inte osannolikt att flödet från Ryssland till Kina kommer att minska, främst som en följd av en besvärligare logistik.

– Resultatet av de här förändringarna kan bli att Kina och USA ökar sin import från andra länder än Kanada. Det kan öppna upp nya möjligheter för svenska företag. Dessutom finns det goda utsikter på flera andra tillväxtmarknader, till exempel Nordafrika och Mellanöstern där många av Sveaskogs kunder är väl etablerade, säger Anders Dahlqvist.

Läs mer om de nya virkesströmningarna i senaste
 numret av Forum Sveaskog.

För mer information: