Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Nya sätt att använda träråvara

Nya sätt att använda träråvara

Skogen växer som aldrig förr. Samtidigt blir tidningsläsarna färre och läsplattorna vanligare. Skogsindustrin står inför många utmaningar, men också stora möjligheter. Sveaskog medverkar i flera projekt med syfte att finna nya användningsområden för träråvara.

Nyheter | 2014-11-28

Det pågår forskning kring en rad områden där råvara från skogen kan få ökad betydelse: Det handlar exempelvis om utveckling av tåligare textilfibrer, inte minst för industritextilier, om effektivare drivmedel samt om konstruktion och materialutveckling av förpackningar. Genforskning förutspås bli viktigt på sikt, för att hantera klimatförändringarna.

Lösning på ökat matbehov

Sveaskog deltar i ett projekt hos SP Processum i Örnsköldsvik med syftet att framställa fiskfoder av restprodukter från skogsråvara. Ur restprodukter från massaindustrin har projektet lyckats ta fram ett protein kallat Single Cell Protein, SCP, som kan ersätta uppemot 70 procent av proteinet i fiskmjöl.

Bakgrunden till projektet är att matproduktionen i världen beräknas behöva fördubblas under de närmaste 40 åren, för att kunna mätta alla munnar. Därför har röster höjts om att betydligt mer mat finns att hämta ur havet. Men då behövs fiskodlingar och fiskföda baserat på en råvara som inte konkurrerar med människomat.

Grot – grenar och toppar – är den råvara som bedöms ligga närmast till hands för detta. Nu utvärderar Sveaskog, tillsammans med projektet, möjligheten att bygga en fabriksdemoanläggning avsedd för grot.

Drivmedel av tallolja

Hos företaget SunPine i Piteå, som Sveaskog är delägare i, arbetar man sedan 2010 med framställning av förnyelsebara drivmedel. På anläggningen i Piteå produceras idag främst talldiesel, som är ett biobränsle med låga utsläpp av koldioxid och låg energiåtgång under produktens produktions- och livscykel, samt bio-olja som energiråvara i pappersindustrin. Under 2015 kommer SunPine även att börja arbeta med att träråvaran harts för tillverkning av till exempel tryckfärger och lim.