Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Nya vägar för Sveaskogs logistiker

Nya vägar för Sveaskogs logistiker

För att Sveaskog ska nå sitt hållbarhetsmål med minskade koldioxidutsläpp och effektivare virkestransporter krävs nya logistiklösningar. Flera steg på utvecklingsvägen är redan tagna.

Nyheter | 2014-10-02

I Sveaskogs hållbarhetsmål ingår att minska koncernens koldioxidutsläpp med minst 30 procent till år 2020, räknat från basåret 2010.

Med tanke på att Sveaskog avverkar på cirka 10 000 platser runt om i landet varje år, är effektivare logistikprocesser centrala för att nå de högt ställda målen.

– Det pågår nu en snabb utveckling inom logistikområdet. Vi deltar i flera forsknings- och utvecklingsprojekt och för en tät dialog med åkerierna för att ligga i framkant, säger Sveaskogs logistikchef Anders Järlesjö.

En av fem fordon färre på vägarna

En av de mest konkreta förändringarna är den utveckling som sker på fordonssidan, menar Anders Järlesjö.

– Mycket talar för att vi kommer att få se en lagändring som tillåter fordon med en totalvikt på 74 ton istället för dagens 60. Det innebär att vi kan lasta mellan 20 och 25 procent mer på våra lastbilar. Var femte bil skulle kunna försvinna från våra vägar. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp skulle minska med tio procent, säger han.

Grönt ljus för längre tyngre fordon

I slutet av augusti i år gav Trafikverket och Transportstyrelsen i en utredning på uppdrag av näringsdepartementet grönt ljus för just de ändringar Anders Järlesjö talar om. De öppnar också för att tillåta fordon med maxlängd upp till 32 meter, mot dagens 25,25 meter.

De tyngre bilarna skulle kunna köra på en stor del av det svenska vägnätet. Nästa steg i utvecklingen kan bli att tillåta virkesbilar med en totalvikt på 90 ton. Statens väg- och transportforskningsinstitut har gjort en samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90-tonslastbilar och kommit fram till att det skulle vara möjligt att lasta 52 procent mer än på motsvarande 60-tonsfordon.

Då logistiken ska effektiviseras och koldioxidutsläppen minskas är smarta vägval en annan viktig parameter. Det pågående projektet BiFi – Bärighetsinformation genom fordonsintelligens – har Trafikverket som huvudman. I projektet har ett 50-tal postbilar utrustats med en hårdvara som känner av vägskick, i första hand hur mjuka grusvägar är.

Nya lösningar underlättar

Sveaskogs logistiker Anna Ahlin ser hur dessa nya logistiklösningar kommer att hjälpa henne att fatta smarta beslut.

– Det är bra verktyg att ha när vi planerar effektiva leveranser till kunderna. Att vi är en pålitlig leverantör som levererar det vi har sagt när vi har sagt att vi ska göra det, är grundläggande, säger hon.

Viktigt för kunderna är också att Sveaskog klarar att vara en flexibel leverantör när omständigheterna förändras snabbt.

– Ibland gäller helt nya förutsättningar från en dag till en annan och då måste vi vara på tårna för att uppfylla kundernas förväntningar. Det lyckas vi med om planerare, avverkning, transport och logistik samarbetar och drar åt samma håll, säger Anna Ahlin.

En längre version av texten finns att läsa i senaste numret av Forum Sveaskog.

 

För mer information:

Anders Järlesjö

Anders Järlesjö

Skogsteknisk chef

4 vägar mot bättre logistik

  • Effektiva vägval utifrån kostnad och miljö
  • Använd och uppmuntra miljöbränslen
  • Anpassa däckens lufttryck efter underlag
  • Färre bilar på vägen