Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Ökade krav på sågverken

Ökade krav på sågverken

Efter några tuffa år börjar efterfrågan på sågade träprodukter att öka igen. Samtidigt ökar kraven på sågverken – inte minst från skandinaviska industrikunder som optimerar sina processer för att klara konkurrensen.

Nyheter | 2014-01-02

– Konjunkturcyklerna har gjort att det skett stor förändring hos våra industrikunder på bara fem-tio år. I de pressade lägen som har varit har många kunder fokuserat mer på att effektivisera sina processer och optimera produktionen i sina anläggningar, säger Marlene Bergström, försäljningschef för Skandinavien på Setra.

Ökade krav på sågverken

För sågverkens del innebär det bland annat tydligare krav på vissa längder, fuktkvoter, dimensioner och kvaliteter för att passa en mer industriell produktion.
– Det betyder att både vi och våra leverantörer måste tänka om. Istället för att tala om vilka volymer som vi ska avverka måste vi titta på vilken typ av produkter som våra kunder och deras kunder behöver, påpekar Marlene Bergström.

Effektiviserad produktionskedja

På senare år har såväl sågverkens som industrikundernas marginaler pressats när priserna sjunkit, samtidigt som kostnaderna inte gjort det i samma mån. För att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden tror Marlene Bergström att hela produktionskedjan behöver effektiviseras och att det krävs ett tätare samarbete i flera led.
– Vi behöver en nära dialog mellan leverantören, leverantörens leverantör, kunden och kundens kund så att vi kan hitta smarta lösningar och utveckla affären tillsammans.

Setra samarbetare med Sveaskog

I viss mån har Setra redan börjat utveckla sådana samarbeten med kunder och kunders kunder.
– Vi har också påbörjat ett samarbete med Sveaskog, där vi träffas regelbundet och diskuterar olika problem och förutsättningar, säger Marlene Bergström.

Hon tror att laserskanning och andra metoder som bidrar till att sortera fram rätt råvara skulle kunna vara ett bra hjälpmedel.
– Genom att röntga individuella träd kan man på ett tidigt stadium se vilken kund som de lämpar sig för. Även om det är först när man sågar stocken som man ser hur den verkligen ser ut, så vore det definitivt ett bra sätt att optimera produktionen, säger Marlene Bergström.

Ökade krav även för Bergkvist-Insjön

Även Peter Eklund, vd för Bergkvist-Insjön märker hur kundernas krav har vässats.
– Min bild är att precisionen i de krav kunderna har ökar, snarare än att det handlar om en ökning i nominella termer. Kunderna är mer noggranna med sina krav och vill mäta att de verkligen efterlevs, konstaterar han.

Närmare hälften av produktionen hos Bergkvist-Insjön exporteras till Asien. Andra viktiga marknader är Nordafrika och Storbritannien. Totalt sett står exporten för 85 procent av företagets verksamhet.
– Globalt sett har vi en hygglig marknadsbild, även om den just nu präglas av en del tveksamheter och obalanser på kort sikt, säger Peter Eklund.

Export allt viktigare

Sedan efterfrågan på den svenska marknaden började vika under 2010 har exporten utgjort en allt större andel av de svenska sågverksföretagens försäljning. I viss mån har tillbakagången på hemmaplan kunnat balanseras upp av ökad efterfrågan från Japan, Kina, USA, Nordafrika och Mellanöstern. Samtidigt har den starka svenska kronan haft en negativ effekt på sågverkens lönsamhet. Försämringen fortsatte ända fram till i våras, men nu verkar trenden vara bruten.

– Förhoppningsvis är det värsta över och vi kan se fram emot en ökad efterfrågan under hösten och nästa år, säger vår marknadskoordinator Anders Dahlqvist.

Efterfrågan styrs av nybyggandet

Det som har störst betydelse för efterfrågan i Sverige är nivån på nyproduktion och renoveringar av hus.
– Graden av nybyggnation är en bra indikator på efterfrågan hos sågverken. Om man bygger hus behöver man virke i varierande omfattning, samtidigt som man kan se en ökad efterfrågan på möbler och andra produkter i trä. På senare tid har byggandet av småhus legat på mycket låga nivåer. De prognoser som finns pekar nu på en försiktig ökning av byggandet i Sverige, säger Anders Dahlqvist.

Ökad efterfrågan i USA och Asien

Samma tendenser finns i Storbritannien, som är den enskilt viktigaste marknaden efter Sverige.
– Där har man infört olika typer av stöd för att byggandet ska komma igång, berättar Anders Dahlqvist.

Efterfrågan ökar också i USA och fortsätter att öka i Japan, Kina och Mellanöstern.
– Det som är lite förvånande är att vi fortfarande ser en stark efterfrågan från Egypten och övriga Nordafrika, trots oroligheterna där, berättar Peter Eklund.
En annan positiv trend som kan öppna för nya affärer för de svenska sågverken är att efterfrågan på virke från tall och gran ökar på de asiatiska marknaderna som till exempel Indien.

– Eftersom tillgången på lövträd är begränsad har kunderna i Asien börjar snegla mer på gran, men även tall kan bli intressant, säger Anders Dahlqvist.

För mer information: