)
Per Eriksson ny vd för Hjälmare Kanal AB

Per Eriksson ny vd för Hjälmare Kanal AB

- Hjälmare kanal genomgår restaurering för att klara utökad trafik i framtiden.

Hjälmare Kanal AB, som är helägt av Sveaskog, får nu Per Eriksson som ny vd. Per har tidigare arbetat som fastighetsansvarig på Sveaskog. Hjälmare kanal är Sveriges äldsta kanal som fortfarande är i bruk, och trafikeras årligen av hundratals fritidsbåtar och passagerarfartyg. I år firar dessutom Hjälmare kanal 375-årsjubileum.

Pressmeddelanden | 2014-05-09

- Den stora restaureringen av kanalen avslutas i år, och det blir min första utmaning att färdigställa det projektet. Sveaskog har satt in en stor mängd stockar som ska förhindra ras – en nödvändig satsning för att säkerställa att kanalen fungerar väl i framtiden. Glädjande nog ökar antalet besökare under sommarsäsongen, och då måste vi ta vårt ansvar för en långsiktigt fungerande kanal, säger Per Eriksson, vd på Hjälmare Kanal AB.

I år är kanalen öppen från den 6 juni till den 17 augusti. Såväl båtentusiaster som övriga besökare erbjuds en rad upplevelser och aktiviteter såsom slussning, båtliv, vacker natur, bad, vandringsleder och intressanta kulturmiljöer.

Hjälmare kanal är ett attraktivt besöksmål och trafikeras i första hand av fritidsbåtar, men också av passagerarbåtar som går regelbundna turer under sommarsäsongen. Den som färdas med båt genom kanalen från Gravudden vid Arbogaån till Notholmen i Hjälmaren passerar nio slussar, som öppnas för hand precis som för 375 år sedan.

- Hjälmare kanal är ett av Mellansveriges vackraste och mest välbevarade kulturarv. I framtiden kommer vi att satsa ännu mer på att locka besökare. Det förutsätter att vi fortsätter arbeta för att bevara den unika naturmiljön, en kanal som kan hantera dagens båttrafik och erbjuder attraktiva upplevelser även till de besökare som inte trafikerar kanalen. Jag är övertygad om att vi kan uppnå det, säger Per Eriksson.

För mer information:

Per Eriksson

Per Eriksson

Affärsansvarig långtidsupplåtelser