Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Redan nära naturvårdsmålet

Redan nära naturvårdsmålet

Sedan i fjol är Sveaskogs mål att utföra 99 procent av avverkningarna utan att det medför stor miljöpåverkan. Resultatet från den första mätningen visar att Sveaskogs redan är på god väg.

Nyheter | 2014-03-17

Sedan ett drygt år arbetar Sveaskog med "99-procentsmålet". Detta innebär att företaget i samband med skogliga åtgärder ska utföra åtgärden utan att det medför en stor miljöpåverkan i 99 procent av fallen.

Inventering på eget initiativ

Under 2013 genomförde Sveaskog på eget initiativ en stor inventering av utförda avverkningar och den lämnade hänsynen vid avverkningarna. Totalt besöktes omkring 250 hyggen över hela landet av inventerare inhyrda från Skogsstyrelsen.

Nära målet under 2013

Resultatet från inventerarnas mätning visar att Sveakogs höga ambition är realistisk. Sveaskog utförde 2013 skogliga åtgärder utan stor miljöpåverkan i 95,3 procent av fallen.
– Det är väldigt bra siffor. När vi tittar på resultatet är det viktigt att hålla i minnet att det är första gången vi själva i stor skala mäter vår miljöpåverkan med en ny metodik, säger Peter Bergman, ansvarig för hänsynsinventeringen på Sveaskogs.

Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog:
– Jag är jättenöjd med resultaten från förra årets hänsynsinventering. Medelvärdet för alla saker tycker jag bådar väldigt gott för framtiden, även om vi ännu har en bit kvar till fullständig måluppfyllelse.

Kan bli ännu bättre

Inventerarnas uppdrag var att avgöra om exempelvis markberedaren kört över en kulturlämning eller att avgränsningen av en hänsynskrävande biotop ansetts vara för liten.

– För flera av parametrarna uppnår vi redan 99-procentsmålet. Det är vidare två saker som sticker ut; hänsynskrävande biotoper och skyddszoner kopplade till vatten och våta miljöer, till exempel sumpskogar, källor och bäckar och skyddszoner mot sjö och vattendrag. Där måste vi se över våra rutiner för att minska vår miljöpåverkan, säger Peter Bergman.

Fortsatt inventering 2014

Under 2014 fortsätter Sveaskog inventering av hyggen med hjälp av Skogsstyrelsens personal och ytterligare 300 hyggen avverkade under 2013 kommer att besökas.

Dessutom fortsätter analysen av fjolårets hänsynsinventering för att utvärdera vilken hänsynsprocent våra hyggen ligger på efter avverkning. Riktmärket är nio procent i snitt.

– Siffrorna från 2013 ger oss en vägledning i vad vi redan är bra på och vad det är som vi måste jobba extra med. Det är redan bestämt att hänsyninventeringen ska bli en löpande uppföljning och kommer därigenom att fungera som ett stöd att nå ständiga förbättringar i vårt arbete med hyggeshänsynen, säger Peter Bergman.

Resultatet för hela Sveaskog

Miljöparameter %
Naturvärdesträd 98,5
Hänsynskrävande biotoper 88,3
Specifika FSC-krav 98,7 
Impediment 92,5 
Skyddszoner  83,9 
Upplevelser 100,0 
Växt/djur  97,6 
Kulturmiljö  95,3 
Körskador i anslutning till vattendrag och sjöar  98,6 
Körskador i lämnad hänsyn 98,8 
Körskador i kulturmiljö 97,0 
Transport över vatten 93,1

Resultatet fördelat på de tre marknadsområdena

Miljöparameter MO nord MO Mitt MO Syd
Naturvärdesträd 98 99 98
Hänsynskrävande biotoper 84 92 97
Specifika FSC-krav 99 96 99
Impediment 87 95 95
Skyddszoner 80 91 92
Upplevelser 99 99 99
Växt/djur 98 99  99
kulturmiljö 99  97 93
Körskador i anslutning till vattendrag och sjöar 99  96  99 
Körskador i lämnad hänsyn 99 98  99 
Körskador i kulturmiljö 99  93  99 
Transport över vatten 92  90  99 

 

För mer information: 

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef