Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: Delbetänkande 2 Jaktlagsutredningen: Vildsvin och viltskador

Om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54)

Skogsindustrierna och Sveaskog vill med anledning av rubricerad remiss lämna följande gemensamma yttrande:

Skogsindustrierna och Sveaskog anser att utredaren i allt väsentligt har gjort en omfattande och korrekt beskrivning av nuläget avseende landets klövviltsstammar och den lagstiftning som bidragit till utvecklingen. Skogsindustrierna och Sveaskog delar också utredarens uppfattning om nödvändigheten att nu byta perspektiv i viltförvaltningen från att ha varit stödjande och vårdande till att i enlighet med modern förvaltningstanke även vara reglerande. Samtidigt handlar viltförvaltning i all väsentligt om att öka kunskapen hos aktörerna som leder till en faktabaserad förvaltning och förändring av attityder vilket i första hand måste ske genom dialog och samverkan. Skogsindustrierna och Sveaskog delar utredarens uppfattning om att en reglering av viltstammarna försvåras om det samtidigt pågår utfodring.

Sammanfattning

  • Skogsindustrierna och Sveaskog tillstyrker:
  • förslaget om lättnader i kraven på användning av åtelkameror.
  • förslaget om att förbjuda stödjande utfodring av klövvilt under vegetationsperioden, med tillägget att vegetationsperioden måste definieras med datumintervall.
  • förslaget om att länsstyrelsen ska få besluta om förbud mot viltutfodring av klövvilt.
  • förslaget att Naturvårdsverket ska få föreskriftsrätt om viltutfodring av klövvilt.
  • förslaget om att åtling ska vara tillåtet under vegetationsperioden, med tillägget att ett förtydligande av vad som avses med "liten mängd" måste tas fram
  • förslagen om oförändrade regler avseende arrendatorers jakträtt

Skogsindustrierna och Sveaskog avstyrker:

  • förslaget att avledande utfodring ska vara tillåten under vegetationsperioden

 

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.