Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remiss om förslag till omtryck av Skogsstyrelsens föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Remiss avseende förslag till omtryck av föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Sveaskogs synpunkter

  • Sveaskog anser – med nedanstående undantag - att förslaget till reviderade föreskrifter över lag är bra och ändamålsenligt.
  • Sveaskog finner det anmärkningsvärt att Skogsstyrelsen valt en skrivning om att naturvårdsbränning inom certifieringsåtagande skulle vara en åtgärd som ej berättigar till stöd (9 a §). Sveaskog finner att en sådan exkluderande regel på ett orättfärdigt sätt skulle slå hårt mot de markägare som på frivillig basis åtagit sig att hålla den högre miljöambition som en certifiering innebär. Det kan rimligtvis inte finnas något lagligt stöd för en sådan skrivning, och den bör således strykas.
  • Vidare vill Sveaskog bestämt invända mot införandet av ett tak på 800 000 kr per brukningsenhet och år (3 a § samt konsekvensutredningen). Några markägare, däribland Sveaskog, har stora brukningsenheter. Denna regel skulle åsidosätta de villkor om lika behandling av stödsökande som rimligen måste gälla, på ett sätt som Sveaskog finner oacceptabelt. Skrivningen bör således strykas.
  • I inledningen av konsekvensbeskrivningen nämns att åtgärder som ändå skulle genomförts inte ska berättiga till stöd. Sveaskog undrar hur Skogsstyrelsen tänker sig att bedöma detta i praktiken. Det får absolut inte leda till att markägare med en hög ambition och/eller ett tydligt plandokument vad gäller konkreta handlingar för naturvården missgynnas – genom nekat stöd - medan markägare med lägre ambition gynnas.