Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: Förslag till Åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig hackspett som paraplyart

Generellt

 • Sveaskog vill framhålla att förslaget till åtgärdsprogram är en bra och gedigen produkt som belyser bakgrundsfakta, erfarenheter av projektet hittills samt nya mål på ett bra sätt.
 • Det är bra att namnändringen tydligt signalerar ett bredare grepp kring äldre lövskogar.
 • Sveaskog anser att det behövs förtydliganden inom ett antal viktiga områden för att åtgärdsprogrammet ska bli ett slagkraftigt verktyg i bevarandearbetet. Det gäller såväl vad som redan är gjort som framtida beting.
 • Som det nu är gör skogsbruket ett betydligt större arbete än myndigheterna när det gäller förverkligandet av faktisk naturvårdande skötsel, och det i områden som ofta har en längre ekologisk leveranstid. Detta är inte en acceptabel fördelning.

Sveaskogs viktigaste synpunkter

 • Sveaskog stödjer visionen om det mellansvenska lövskogsbältet som ett kärnområde för äldre lövskogar. Det är här störst fokus måste finnas, men Sveaskog ser också en viss potential i östra Småland.
 • Det behövs ett tydliggörande av förslaget till Sveaskogs och övriga aktörers åtaganden med avseende på när, var och hur åtgärder ska vidtas. Det som skrivs på t.ex. sid 36 och i bilaga 1 och 4 är inte klargörande. Var finns t.ex. de 57 optimalområden som nämns?
 • För att naturvårdsavtal skall vara ett effektivt instrument måste man se till så att rättigheten att skriva avtal för restaureringsskogar finns. Frivilliga avsättningar kompletterar detta som ett viktigt instrument.
 • Att lyfta granuthuggningen till kategorin huvudåtgärd vore över huvud taget en mycket viktig förändring.
 • Det är av största vikt att såväl åtgärdsprogrammet som lövskogsstrategin genomförs tillsammans med skogsbruket – så som man t.ex. gjort i det s.k. dialogprojektet – så att dessa blir samarbetsprodukter och inte bara myndighetsprodukter. Lövskogsstrategin ska naturligtvis vara inriktad på naturvårdslöv, och den ekologiska leveranstiden bör spela stor roll för prioriteringar inom lövskogsstrategin.
 • Sveaskog anser att lejonparten av insatserna för äldre lövskog ska förläggas till formellt skyddade skogar där den stora mängden högkvalitativa lövskogar finns idag. Inom åtgärdsprogrammet behöver Länsstyrelserna ges ett tydligt uppdrag av
 • Naturvårdsverket att gynna lövskog genom att avverka inväxande gran i formellt skyddade skogar. Ett framgångsrikt arbete förutsätter såklart att skötselplanerna går i linje med den skötsel som behövs. Ett prioriterat arbete blir alltså att säkerställa att så är fallet.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.