Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige

Remiss avseende Skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige (Meddelande 5 2013)

Sveaskog är starkt positiva till ett nationellt skogsprogram för Sverige.

Huvuddelen av Sveriges yta är täckt av skog och skogen är vårt lands viktigaste naturresurs. Skogen har som förnybar resurs förutsättningar att spela en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Trots det har Sverige saknat en övergripande strategi för hur skogen ska användas. Ett nationellt skogsprogram är därför mycket välkommet.

För att ett nationellt skogsprogram ska bli framgångsrikt måste det vara tillräckligt övergripande. Idag präglas den skogliga debatten i stor utsträckning av frågeställningar om hållbart skogsbruk. Det är bra, men frågeställningarna behöver vidgas till att omfatta skogens roll i hållbar samhällsutveckling. Produktion av förnybar råvara, ekonomi, teknisk utveckling, produktutveckling, arbetstillfällen, kompetensutveckling, klimathot, äganderätt, människans livskvalitet, vattenvård, biologisk mångfald, transporter – allt måste finnas med. Därför behöver programmets intressenter vidgas från den mer vedertagna skogsnäring och miljörörelse till att omfatta också andra samhällssektorer som påverkar och påverkas av skogen och skogsbruket.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.