Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: I vått och torrt- förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Sveaskogs yttrande över slutbetänkandet l vått och torrt- förslag till
ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35), d nr M201411451/Nm

Sammanfattning

Sveaskog sammanfattar nedan bolagets huvudsakliga synpunkter på det aktuella slutbetänkandet.

  • Det bör inte införas ett subsidiärt ansvar för fastighetsägare för övergivna vattenanläggningar. Det är inte rimligt att enskilda fastighetsägare ska åläggas att bära synnerligen betydande kostnader för anläggningar som sedan länge är övergivna. Ett subsidiärt fastighetsägaransvar bör under alla omständigheter inte gälla retroaktivt. Istället bör ett subsidiärt ansvar för en fastighetsägare i likhet med 1 O kap. 3 § MB begränsas till vattenanläggningar på fastigheter som överlåts efter ett visst datum.
  • Det bör inte införas en allmän anmälnings- eller tillståndsplikt för rensning av diken i skogsmark. Sannolikt kommer inte miljönyttan med införandet av en sådan generell anmälnings- eller tillståndsplikt att uppväga kostnaderna med en sådan ordning.
  • Det bör inte införas en årlig tillsynsavgift för vattenverksamheter. Detta schablonartade sätt att beräkna och ta ut tillsynsavgifter kommer sannolikt att medföra att tillsynsavgifterna inte kommer att stå i proportion till vad tillsynsmyndigheten lägger ned i faktisk arbetstid för tillsynsärenden.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här.