Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: Några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd

Remiss: Jordbruks- och bostadsarrende-några frågor om arrendeavgift och
besittningsskydd (SOU 214:32)

Sammanfattning

Sveaskog anser att den föreslagna förstärkningen av besittningsskyddet är en alltför stor inskränkning i äganderätten och att förslaget riskerar att leda till att markägare äljer att inte upplåta marken alternativt att andra upplåtelseformer väljs, vilket skulle motverka syftet med Förslagen.

Utredningen sägs bygga på principen att arrendatorn och markägaren är jämbördiga parter,men detta återspeglas, enligt Sveaskogs förmenande, inte i det förslag som läggs fram. Förslaget bygger helt på föreställningen om en svagare arrendator som måste skyddas mot en starkare markägare. l dagens samhälle förekommer det ofta att arrendatorer med stora brukandeenheter arrenderar mark av mindre markägare.

Oavsett storleken på markinnehavet kommer markägaren att förlora rådigheten över sin mark, vilket Sveaskog anser vara en alltför stor inskränkning i en grundlagskyddad rättighet. Detta sammantaget med det faktum att det föreslagna regelverket som Sveaskog anser vara mycket svårgenomträngligt med ett stort antal tidsfrister som måste iakttas för att inte lida rättsförlust, riskerar att leda till att markägare lägger marken i träda eller väljer andra upplåtelseformer. Sveaskog instämmer därför helt i det speciella yttrande som Anna Treschow avgivit.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.