Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Remiss avseende SOU 2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Sveaskog har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och lämnar följande synpunkter.

Sveaskog:
Anser att denna utredning är en bra och grundlig genomgång som bör bli ett avstamp för utveckling av arbetet med ekosystemtjänster i Sverige.

Delar i många stycken utredningens bedömningar och överväganden som framförs i de 25 åtgärdsförslagen gällande integrering i beslutsprocesser, behov av kunskapsunderlag och lärandeprocess.

Tillstyrker och välkomnar särskilt förslag om införande av ekologisk kompensation i vardagslandskapet.

Avstyrker dock i nämnda förslag rörande ekologisk kompensation den del som anger att långsiktigt skydd av NO- och NS-marker generellt inte ska anses bidra till additionalitet såvida inte restaureringsåtgärder vidtas (se särskild kommentar).

Ser det som angeläget att bibehålla utredningens breda syn på värdet av olika ekosystemtjänster så att man i det fortsatta arbetet med översyn av olika styrdokument undviker ett alltför ensidigt artperspektiv.

Välkomnar förslaget till en sammanhållen delegation för ekosystemtjänster och föreslagna satsningar på information och kunskapskommunikation, liksom utredningens förslag till att stötta innovation och affärsutveckling inom området.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här.