Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning

Remiss avseende promemorian Komplettering av skogsstyrelsens meddelande 2012:2 Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning

Sveaskog ser positivt på att det i promemorian har förtydligats vilka överträdelser som sanktioneras då detta leder till ökad förutsägbarhet och därmed ökad rättsäkerhet, men anser att förslaget får alltför långtgående konsekvenser för den enskilde skogsägaren när man väljer att straffsanktionera utebliven avverkningsanmälan.

Det anges i promemorian att flertalet av de skogsägare som är fysiska personer väljer att sälja sin skog på rot och att timmerförordningen därför inte blir tillämplig och att de skogsägande bolagen har personal för att hantera anmälningar och att det därför inte är orimligt att sanktionera även uteblivna avverkningsanmälningar. l fleralet av de fall då en avverkningsanmälan missats är det ett rent förbiseende, vilket kan ske oavsett storlek på organisation.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här.