Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: Viltmyndigheten - Jakt och viltförvaltning i ny tid

Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten – Jakt och viltförvaltning i en ny tid (SOU 2013:71)

Med anledning av rubricerad remiss lämnar Sveaskog följande yttrande:

Sammanfattning

  • Sveaskog instämmer i beskrivningen att viltstammarna av flertalet jaktbara arter har ökat. De allt större populationerna av klövvilt och rovdjur medför ett större behov av avvägningar mellan jaktintressena och viktiga närings- och samhällsintressen.
  • Sveaskog delar utredarens uppfattning om att svensk jakt och viltförvaltning är i stort behov av en nystart. I all viltförvaltning måste besluten tas regionalt, med anpassning till de varierande förutsättningar som finns och med betydligt större hänsyn till människorna som bor på landsbygden och de företag som verkar där. Olika nyttigheter och kostnader måste fördelas på ett rimligt sätt. Det är helt nödvändigt att viltstammars påverkan på skogs- och jordbruk hanteras i förvaltningsbeslut som bättre tillgodoser näringarnas behov.
  • Sveaskog anser att frågor gällande jaktbara viltarter ska hanteras av ett departement och en myndighet. Ansvarigt departement bör vara Landsbygdsdepartementet och förstahandsalternativet för ansvarig myndighet är Skogsstyrelsen. Ett andra alternativ för ansvarig myndighet är en nyinrättad viltmyndighet.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.