Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Skogen är nyckeln till ökad andel biodrivmedel

Skogen är nyckeln till ökad andel biodrivmedel

Om Sverige ska lyckas ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta med ökad andel biodrivmedel är skogen nyckeln.

Nyheter | 2014-03-31

Ingen kan påstå att utvecklingen av biodrivmedel till våra fordon har gått i rasande fart. Trots att tekniska lösningar, råvaror och konkreta investeringsplaner finns så har åren gått utan några stora, konkreta framsteg.

Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog, jämför med vad som har hänt med uppvärmningen av våra bostäder.
– Under förhållandevis kort period har det blivit nästan otänkbart med fossil olja till bostäder, men när det gäller att byta ut drivmedel har vi inte kommit särskilt långt, konstaterar hon.

Utredning tillsatt av regeringen

Men kanske är den utredning – Fossilfrihet på väg – som presenterades veckan före jul i fjol vad som behövs för att skynda på utvecklingen.

Utredningen, som är den största regeringen har tillsatt under den här mandatperioden, är ett led i regeringens energiöverenskommelse från februari 2009, där det slås fast att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och att fordonsflottan ska vara fossiloberoende redan 2030.

Ett av fem huvudspår i utredningen – vid sidan av transporteffektivisering, infrastrukturåtgärder, effektivare och eldrivna fordon – är satsningen på biodrivmedel. Utredningens slutsats är att en ökad produktion av biomassa skulle kunna utveckla svenskt jord- och skogsbruk.

Energiministern: Biodrivmedel är framtiden

Energiminister Anna-Karin Hatt säger att skogens roll i den här omställningen blir stor.
– Utredningen visar att det finns en väldig potential att producera mer biobränslen inhemskt. Tack vare att den svenska skogen växer så kraftigt och att det finns en massa spill som inte tas tillvara i dag, så kan vi öka produktionen väsentligt utan att konkurrera med andra angelägna ändamål, säger hon och fortsätter:
– Ur det perspektivet så finns morgondagens oljeshejker inte i Saudiarabien, utan i Sunne eller i mina småländska hembygder. Biodrivmedel är ett framtidsområde för den svenska skogsnäringen. Det är väldigt välkommet eftersom det gör stor nytta i delar av landet som behöver nya jobb och tillväxt.

Underlätta för investeringar

Potentiella investerare i biodrivmedelanläggningar har länge efterlyst långsiktiga, politiska riktlinjer för att våga satsa.

Ett av utredningens förslag för att underlätta för investeringar är ett regelverk som garanterar en prispremie på produktionen av drivmedel under en anläggnings första tolv produktionsår.
– Det krävs stora investeringar och vi måste skapa villkor för dessa som är någorlunda rimliga. Sveriges stora biobränsleresurs är skogen, där tillväxten bara ökar, säger Thomas B. Johansson, professor på internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet och ansvarig för utredningen.

Sveaskog positiva till utredningen

Bengt Karlsson, produktionsutvecklare på Sveaskog, är positiv till att utredningen nu äntligen finns på plats.
– Vi har famlat lite i mörkret innan och inte vetat åt vilket håll vi ska springa. Nu finns en plattform att utgå ifrån och en tydlig politisk vilja att minska fossilberoendet. I den omställningen pekas skogen ut som en stor aktör, säger han.

Kan skapa 50 000 jobb

Fortfarande återstår många politiska beslut, men Bengt Karlsson tror att frågorna kommer att hamna högt på agendan under valåret 2014.
– Inom biodrivmedelsproduktionen kan vi skapa 30 000-50 000 svenska jobb, och detta framför allt i glesbygd där arbetslösheten är som störst. De flesta arbetstillfällena uppstår naturligt i skogsskötsel, produktion och drivning. Men många jobb skapas också i logistik, terminaler, upparbetningsanläggningar och förädlingsanläggningar. Oljan kostar oss 100 miljarder kronor om året och genererar inte sysselsättning i samma grad. Det finns många politiska poäng att vinna genom att driva de här frågorna, säger han.

Positivt för skogsnäringen

Förutom de miljömässiga och samhällsekonomiska vinsterna är det förstås positivt för skogsnäringen att få avsättning för sina produkter på en drivmedelsmarknad där betalningsförmågan är hög och konjunkturkänsligheten relativt liten.

Den stora utmaningen blir nu att hitta samarbetsformer mellan olika aktörer som är beredda att dela på de stora investeringskostnader som krävs för att få igång produktionen av biodrivmedel.

Nätverk för branschen

Utredningen konstaterar att utvecklingen behöver drivas med flera parallella spår eftersom bristen på teknikmognad inte gör det möjligt att bedöma vilket eller vilka teknikspår som är mest lämpliga.

Att många aktörer är intresserade av att vara med står klart.
Svenska Bioenergiföreningen – Svebio – drog i höstas igång nätverket BioDriv där de har samlat biodrivmedelsbranschen.
– Bakgrunden till initiativet är att det finns så många olika tekniker och möjligheter. I kontakten med politiker och andra intressenter är det en fördel att vi pratar ihop oss och att någon för branschens gemensamma talan, säger Gustav Melin, vd på Svebio.

Biobränslet – en viktig valfråga

Några viktiga uppgifter för nätverket inför valet 2014 är att sätta biodrivmedel på agendan, öka medvetenheten om biodrivmedlens potential och visa på möjligheten till minskad miljöpåverkan.
– Vi tycker att det har gått väldigt långsamt under lång tid. Villkoren för att utveckla biodrivmedel har varit svaga eller rent av dåliga och de har präglats av kortsiktighet. Det har medfört att ingen vågat investera. Vi hoppas att den här utredningen resulterar i tydliga och långsiktiga villkor, säger Gustav Melin.

Dödläget brutet

Sveaskogs Ann-Britt Edfast, som tidigare var ledamot i styrgruppen för EU:s teknikplattform för biodrivmedel, tror att dödläget för biodrivmedel nu äntligen kan komma att brytas:
– Det här kanske är knuffen som behövdes för att få fart på investeringarna. Men vi får inte glömma att det behövs en palett av åtgärder för att bryta vårt fossilberoende, konstaterar hon.

För mer information: