Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Skogsskötselavtal – en trygghet för utbon Aron

Skogsskötselavtal – en trygghet för utbon Aron

Efter ett generationsskifte 2010 blev Aron Hedenius Åby ägare till en skogsfastighet norr om Örebro. Själv bor han i Stockholm. Med höga ambitioner för skogsskötseln, men med begränsade tidsresurser, valde han att ta hjälp av Sveaskog.

Nyheter | 2014-06-16

Aron Hedenius Åbys skogsfastighet, som ligger i Löa mellan Lindesberg och Kopparberg, är på 70 hektar. Det är mestadels gran och tall i kuperad terräng som har tillhört familjen i fyra generationer.

– Det var pappa och min farbror Örjan Åby som ägde skogen innan skiftet. Min farbror arbetade professionellt med skogsfastigheten under 50 år. Skogen var ett stort intresse för honom och han gjorde det mesta själv. Han var tidigt ute med FSC®-certifiering och jobbade som ambulerande virkesmätare, berättar Aron Hedenius Åby.

Inte tid till skogsförvaltning

Han vill fortsätta sköta skogen på samma sätt, men han har ingen möjlighet att själv förvalta skogen på den höga nivån. Han hinner helt enkelt inte med. Han har fullt upp med arbetet som e-handelschef i Stockholm. Därför tog han kontakt med Sveaskog, som tidigare levererat tjänster till skogsgården. En skogsbruksplan fanns redan, med detaljerade noteringar med naturvärden, som till exempel kolbottnar gjorda av hans farbror.

Hur resonerar du kring att köpa in tjänster?
– Nu har vi just skrivit ett skogsskötselavtal med Sveaskog. Det gör att jag kan känna mig trygg. Vi har en plan och att vi kommer att behålla skogen välskött.

Göra plan över 2015

Vid nästa möte med Sveaskog kommer Aron och hans virkesköpare att sätta en plan för 2014 och 2015, göra en uppföljning av den gallring och föryngringsavverkning som genomförts, och se över vilka aktiviteter som bör göras.
– Det gäller att hela tiden ha flödet med aktiviteter igång och ligga i fas, säger Aron Hedenius Åby.

Han räknar med att ha minst ett möte per år med Sveaskog och att löpande få uppföljning på de aktiviteter som genomförs.
– Jag hoppas också att kunna dra nytta av förslag från Sveaskog. Om de till exempel genomför en åtgärd med maskiner i angränsande skogar kan de passa på att göra detsamma i min skog, säger han.

En del vill ha hjälp med allt, andra vill göra vissa delar själv. Vad har du för ambition?
– Nu när jag har blivit skogsägare har jag blivit mer intresserad av skogsskötsel. De närmaste åren har jag inte så mycket tid, men längre fram hoppas jag få det. Om jag bodde närmare hade det kanske varit annorlunda, då hade sådant som röjning och plantering kunnat vara aktuella för mig.

Finns många utbor

Sveaskogs virkesköpare Martin Bäck har kontakt med ett stort antal leverantörer. Omkring var fjärde är utbo, alltså skogsägare som bor på annan ort. Martin Bäck jobbar i Nora och Lindesbergs kommun norr om Örebro. Det är han som är Arons Hedenius Åbys Sveaskogskontakt och det är de båda som kommer att jobba framöver.

Skogsbruksplanen är grundverktyget för att gå vidare. Vi ska träffas en gång om året och diskutera kommande åtgärder, främst röjning och gallring och att det sköts i tid. Slutavverkningar kommer ske efter behov, säger Martin Bäck.

Ger skoglig rådgivning

Som virkesköpare ingår uppgiften att ge skoglig rådgivning. Martin kommer att ajourhålla skogsbruksplanen, som har ett 10-årsperspektiv, och beskriver när i tiden olika åtgärder ska ske.
– Har skogsägaren inte en sådan plan, kan de köpa en sådan av oss. Den går att få i både pappersform och i läsplattan, eller på smartphone, berättar Martin Bäck.
Själv har han alla sina leverantörers skogsbruksplaner i sin läsplatta.

Med tanke på att Aron Hedenius Åby bor långt från sin skog, vilket ansvar har Sveaskog för att hålla fastigheten under uppsikt?
– Om skogsägaren väljer att skriva någon form av samarbetsavtal så ingår det självklart att vi håller ett extra öga på fastigheten. Jag som virkesköpare är i området flera gånger i veckan och svänger snabbt förbi och ser om den senaste gallringen klarade vinterns snöfall vilket många gånger känns extra tryggt för markägaren.

Nya tider för skogsägare

Martin Bäck tycker inte att man ska ha dåligt samvete om man inte själv hinner med att till exempel röja i sin egen skog.
– Idag har skogsägare generellt en annan yrkeskarriär och skogsägandet är en sidoinkomst. När föräldragenerationen ägde fastigheten så bodde de ofta på gården och fick sin huvudsakliga inkomst från fastigheten genom att de själva utförde olika åtgärder. Den tiden finns i allmänhet inte om man arbetar heltid och bor en bit ifrån fastigheten.

– Men det är viktigt att skötseln utförs oavsett vem som gör det. Sveaskog är Sveriges största skogsägare, och därför har vi lokal närvaro och god kunskap om hur man sköter skog. Allt som vi gör i på egen skog kan vi erbjuda andra skogsägare, från traditionella tjänster såsom markberedning, plantering, röjning, gallring och föryngringsavverkning till specialtjänster som förvaltning, vägbyggnation, gödsling och certifiering. Det vill säga allt som ligger inom ramen för ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

För mer information:

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.