Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Stor efterfrågan på sågtimmer

Stor efterfrågan på sågtimmer

Som vanligt letar vi tecken på förändringar i konjunktur och efterfrågan. Just nu är efterfrågan stor på sågtimmer men hittills svalare för massaved och träbränsle. Två spaningar ger ändå viss anledning till optimism.

Nyheter | 2014-03-13

Olika bilder för massa- och pappersindustri

Konsumtion och produktion av grafiska papper/tidningspapper fortsätter att gå ner och ligger nu på jämförelsevis låga nivåer. Lägre kommer det att bli, eftersom det traditionella läsandet av papperstidningar ersätts allt mer av läsplattor, mobiler och annan teknik. Anläggningar för produktion av tidningspapper stängs både i Sverige och utomlands.

Alternativet till nedläggningar är att bygga om maskiner för produktion av främst förpackningspapper. Förpackningar av olika slag möter en stigande efterfrågan på grund av befolkningsökning och ökad handel. Denna produktionsomläggning sker både i Sverige och utomlands. Fiberråvaran från den svenska skogen har egenskaper som gör att det går att producera förpackningar av hög kvalitet, vilket kan vara en konkurrensfördel på många marknader.

Priset på blekt barrsulfatmassa ökar från cirka 820 dollar per ton i början av 2013 till 910 – 920 dollar per ton i början av 2014. Dock är det en bit kvar till toppnoteringen sommaren 2011 då priset låg på cirka 1000 dollar per ton.

Den relativt starka kronan fortsätter att vara ett konkurrensproblem för all exportvolym av pappersmassa och papper.

Byggandet viktigt för sågverken

Som tidigare nämnts har byggandet i Sverige och världen runt stor betydelse för konsumtionen av sågade trävaror. I Sverige har byggandet legat på en förhållandevis låg nivå men förväntas öka något under 2014.

Efter en kraftig nedgång i Europa, har det mot slutet av 2013 funnits tecken på en viss återhämtning. Det går dock långsamt. Tyskland och England drar upp statistiken och dessa länder visar på en allt starkare ekonomisk utveckling. USA blir också allt starkare. I Japan är ökningstakten av byggandet relativt stor.

För mer information: