Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog föreslår att EU skärper sina klimatkrav

Sveaskog föreslår att EU skärper sina klimatkrav

Hallå Olof Johansson, miljöchef på Sveaskog, som inom ramen för Hagainitiativet föreslår skärpta klimatkrav för perioden 2020-2030 i ett remissvar till Miljödepartementet för EU:s klimat- och energipolitiska ramverk.

Nyheter | 2014-03-03

Hur har Sveaskog resonerat kring de skärpta klimatkraven?
– Det är bättre att vara proaktiv och om möjligt sätta upp egna målsättningar än att passivt invänta en lagstiftning som så småningom kommer på plats. Hagainitiativet är en grupp företag som förenas kring en målsättning att vara föredömen och gå i första ledet för klimatfrågor. Vi ser inte nya klimatmål som i första hand en begränsning utan som en möjlighet för företagandet. Med en ambitiös klimatagenda tror vi att vår internationella konkurrenskraft stärks.

Varför är 40-procentiga minskningar av koldioxidutsläppen till 2030 inom EU ett rimligt mål?
– Vi ser det egentligen som en miniminivå som ligger nära den minskning som väntas bli om man fortsätter med "Business as Usual". Samtidigt vet vi att om man ska hålla klimatförändringen inom tvågradersmålet* så behövs mer ambitiösa mål än så. Men det är bättre att sätta ett gemensamt bindande mål som man kan uppdatera successivt än att inte ha någon plattform alls.

Vad mer föreslår Hagainitiativet och Sveaskog i remissvaret till EU:s ramverk?
– Vi tycker det är angeläget att man också sätter mål för andel förnybart bränsle. Inom transportsektorn har utsläppen ökat med 30 procent sedan 1990 och fortfarande är 90 procent av använda drivmedel fossila. Det är därför särskilt viktigt att vi får driv i ökningen av andelen förnybart inom den sektorn.

Vilka affärsmöjligheter för Sveaskog innebär de skärpta klimatkrav som vi åtagit oss och föreslagit?
– Våra möjligheter sitter ihop med våra utmaningar. En förändring av målen för förnybart inom transportsektorn ställer krav på Sveaskog att delta i utvecklingsarbetet eftersom vi har en viktig råvarubas i skogen. Skogen kan och bör spela stor roll i den här omställningen. Det är en framtid som ligger väl i linje med hur vi tycker att användningen av skogen ska utvecklas.

* EU:s medlemsländer har enats om en gemensam klimatpolitik som utgår från att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader.

För mer information:

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Adjungerad i koncernledningen

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Olof

Född 1958.
Anställd sedan 1988.

Biolog. 

Tidigare roller i Sveaskog bland annat skogsskötselchef och miljöchef. Tidigare ordförande i FSC International. 

Övriga uppdrag: Ordförande i Sveaskog Timber och i SIS Tekniska kommitté Hållbarhetskriterier för Bioenergi. Mångårig internationell ordförande för Forest Trends.

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail, Sveaskog och Vasakronan.

Läs mer på hagainitiativet.se