Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog medfinansierar inventering av betesskador

Sveaskog medfinansierar inventering av betesskador

Sveaskog satsar i samverkan med andra markägande skogsaktörer tre miljoner kronor under 2014 på att genomföra betesskadeinventering på växande ungskog i södra Sverige.

Nyheter | 2014-01-23

Sveaskog har länge varit drivande till att gemensamt med andra markägande skogsaktörerna genomföra betesskadeinventeringen i södra Sverige.

Tillsammans med Södra, Holmen, Svenska kyrkans stift, Skogssällskapet och Häradsmarken satsar nu Sveaskog tre miljoner kronor på betesinventering i södra Sverige under 2014.

– I älgförvaltningen krävs ett bättre faktaunderlag avseende betesskadorna samtidigt som den nya älgförvaltningen är underfinansierad. Det har inte avsatts tillräckligt med statliga medel till skadeinventering. Därför känner vi skogsaktörer att det är nödvändigt att agera för att få de pusselbitar som vi behöver, säger Kjell Gustavsson, skogsskötselchef på Sveaskog.

Glädjande samordning

Ronny Löfstrand, skogsskötselexpert på Sveaskog.
– Det är väldigt glädjande att markägarsidan inom skogsbruket nu har samordnat det här över organisationsgränserna, samtidigt behövs en långsiktig och bredare finansieringslösning, säger han.

Största inventering någonsin

Inventeringarna kommer att göras enligt SydÄbin-metoden, Skogsstyrelsens metod för älgbetesinventering i skog som under 2013 har anpassats för tallglesa områden. Metoden mäter bland annat hur betestrycket av klövvilt påverkar den biologiska mångfalden i ungskogarna samt skador på fler trädslag än tall, vilket ökar användbarheten i områden där tallungskog är mindre vanlig.

– Vi kommer att genomföra älgbetesinventering på ungefär två tredjedelar av marken i Götaland och därmed få ett mått på hur stor älgstammen är i förhållande till foderresursen och hur stor betesskadeproblematiken är. Det har aldrig gjorts någon skadeinventering i den här storleksordningen i södra Sverige förut, säger Kjell Gustavsson.

Mer information:

Ronny Löfstrand

Ronny Löfstrand

Viltspecialist