Sveaskog planerar ekopark av eldhärjade skogen

Sveaskog planerar ekopark av eldhärjade skogen

Sveaskog planerar att göra en ekopark av de cirka 1 500 hektar av företagets skogsmark som eldhärjats i den stora skogsbranden i Västmanland. Ekoparken skulle innebära en naturvårdsinsats som säkrar fortlevnaden för brandgynnade och brandberoende arter i hela Mellansverige.

Pressmeddelanden | 2014-08-11

Skogsbranden i Västmanland är den största som inträffat i modern tid. Förutom de personliga tragedier branden gett upphov till har stora ekonomiska värden gått till spillo.

En skogsbrand av den här storleken är en unik händelse ur naturvårdssynpunkt. I den skog som brunnit kommer snart nytt liv att spira. Hundratals arter av insekter, svampar, lavar och örter gynnas eller är direkt beroende av brand.

- Genom att göra en ekopark kan vi säkra fortlevnaden av brandgynnade och brandberoende arter i hela mellansvenska skogsregionen, säger Sveaskogs vd Per-Olof Wedin.

Sveaskog kommer att initiera en dialog med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om samverkan kring planen på en stor ekopark, ett stort sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. Ekoparken skulle innebära att behovet för staten att göra kostsamma reservatsbildningar på privata skogsägares marker undanröjs.

- Sveaskog tar kostnaden för ekoparken men vi vill forma ekoparkens skötselprogram i samråd med myndigheterna och ge ekoparken ett formellt långsiktigt naturskydd genom avtal med Skogsstyrelsen. Att samverka kring detta är viktigt. Om myndigheterna föredrar att inrätta naturreservat, som är mindre skogsområden utspridda på fler ställen, minskar behovet att göra en så stor naturvårdssatsning som ekoparken innebär, säger skogschef Herman Sundqvist.

Foto: Anders Ekeblad

För mer information: