Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog tar stöd av genusforskare

Sveaskog tar stöd av genusforskare

Med hjälp av genusforskare pågår nu ett intensivt arbete inom Sveaskog med den interna företagskulturen och hur de ska nå målet om minst 30 procent kvinnliga medarbetare år 2020.

Nyheter | 2014-05-19

Varför tar Sveaskog stöd av genusforskare, Lisa Liljenstrand, HR-specialist på Sveaskog?
– Under förra året genomförde genusforskare på Luleå tekniska universitet en förstudie i jämställdhet på Sveaskog. Data samlades in genom både intervjuer och frågor i medarbetarundersökningen. Med hjälp av forskarna används nu kartläggningen för att hitta nya åtgärder för att komma vidare i jämställdhetsarbetet.

Vilka åtgärder planeras under 2014?
– Vi försöker organisera så många medarbetare som möjligt i olika parallella åtgärder. Exempelvis kommer ett antal chefer att arbeta med att förankra syftet med vårt jämställdhetsarbete i organisationen. Ett led i det är en planerad grundläggande genusutbildning för samtliga medarbetare. En annan arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika befattningar ska med stöd av genusforskarna försöka hitta nya innovativa åtgärder och metoder i vårt jämställdhetsarbete. Forskarna fungerar som handledare och bollplank under hela processen, och genom dem får vi även tillgång till erfarenhetsutbyte med andra företag inom branschen.

Hur går arbetet för en jämnare könsfördelning på Sveaskog?
– Det går i rätt riktning totalt sett, men mycket arbete kvarstår om vi ska gå från dagens 20 procent kvinnliga medarbetare till målet om 30 procent. Mellan 2007 och 2012 ökade andelen kvinnor inom Sveaskog bara från 18 till 20 procent. Under samma period ökade andelen kvinnliga chefer från 20 till 27 procent.

 

För mer information:

Lisa Liljenstrand

Lisa Liljenstrand

HR-partner