Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog utför naturvårdsbränning vid Stensjön utanför Målilla

Sveaskog utför naturvårdsbränning vid Stensjön utanför Målilla

Med start måndagen den 26 maj kommer Sveaskog utföra en naturvårdsbränning vid Stensjön, cirka tre kilometer nordväst om Målilla. Bränningen kommer att ske under två dagar för att utveckla skogsområdets biologiska mångfald.

Nyheter | 2014-05-26

Måndagen den 26 maj och de kommande dagarna utför Sveaskog en naturvårdsbränning vid Stensjön, cirka tre kilometer nordväst om Målilla. Området som ska brännas är cirka 23 hektar och beläget på södra sidan av sjön Stensjön i kronoparken Ödhult.

Sveaskog tar fullt ansvar

Bränningen kommer att ske under två dagar. Så långt som möjligt styrs bränningen för att närboende ska slippa rök, och Sveaskog tar fullt ansvar för att branden inte sprider sig till områden utanför det planerade bränningsområdet.

Utveckla biologiska mångfalden

- Kontrollerad naturvårdsbränning i utvalda områden är ett led i att utveckla den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Bränningsobjekten väljs med avseende på säkerhet och på förutsättning att skapa stor naturvårdsnytta. Eftersom entomologiska undersökningar har visat förekomst av brandgynnad flora och fauna, varav flera återfinns på listan för hotade arter i Sverige, i trakterna av Målilla är det aktuella området prioriterat för naturvårdsbränning, säger Gisela Björse, naturvårdsspecialist i Sveaskog.

Noggrann eftersläckning

Eftersläckningspersonal finns på plats under hela det första dygnet efter att bränningen vid Stensjön har genomförts för släckning av återstående rökar med vatten eller jordslagning. Andra och tredje dygnet bevakas området minst två gånger per dag och från och med det fjärde dygnet en gång per dag till dess att ingen rök förekommit under minst tre dagar. Efterbevakningen utförs av Sveaskogs egen personal samt erfarna skogvårdsentreprenörer med god lokalkännedom.

Ger ökad bärproduktion

Direkt efter branden kommer området att vara svart och otillgängligt, men inom några år blir skogsområdet ljust och grönt med bland annat ökad bärproduktion.

För mer information:

Gisela Björse

Gisela Björse

Skogsskötselchef