Tallplantor

Lena Sammeli Johansson vill påverka EU

Hallå där Lena Sammeli Johansson, affärsområdeschef på Svenska skogsplantor, som har utnämnt till ordförande i European Forest Nursery Association, EFNA.

Nyheter | 2015-07-08

Grattis till ordförandeklubban!
– Tack, det ska bli väldigt spännande.

Du kommer att vara ordförande för EFNA de kommande tre åren. Berätta vad det är för en slags organisation.
– Det är en organisation som samlar olika länders nationella producentorganisationer inom EU, liknade den vi har i Sverige – Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter. Mycket av det vi gör handlar om att bevaka vad det pratas om på EU-nivå rörande såsom handelsregler och härkomst- och växtskyddskontroll för att enas kring gemsamma ståndpunkter kring det, och sedan förmedla det till beslutsfattarna.

Hur stort inflytande har EFNA och era ståndpunkter?
– Relativt stort. Nyligen har det tagits fram förslag till ny förordning för utsädesmaterial. Men vår ståndpunkt har varit att de nya förslaget missgynnat skogsodlingsmaterial. Någon ny förordning har ännu inte antagits, vilket till viss del har med vårt arbete att göra.

Har du några hjärtefrågor som du kommer att driva som nyutnämnd ordförande?
– Ja, absolut. Jag kommer att fokusera mycket kring växtskyddskontroll och vad som betraktas som invasiva arter, och även fokusera på kemikalieanvändning där vi från svensk sida gärna ser mer restriktiva regler.

För mer information: