Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Petter Holland: ”Vi sitter på en guldgruva”

Petter Holland: ”Vi sitter på en guldgruva”

Som vd för Sveriges största drivmedelsföretag Preem vill Petter Holland vara med och leda utvecklingen av förnybara drivmedel. Och svaret finns i skogsråvaran, menar han.

Nyheter | 2015-04-13

Petter Holland– Om Sverige ska ha en chans att nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 kommer skogen att få en nyckelroll, säger Petter Holland.

Preems tydligt uttalade vision är att leda omställningen till ett hållbart samhälle, och man gör det genom att delta i många forsknings- och utvecklingsprojekt, bland annat tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Sveaskog.

Diesel från skogen

Ett resultat av utvecklingssatsningarna är det raffinaderi i Göteborg som är det första i världen med att producera diesel av miljöklass 1, baserat på restprodukter från den svenska skogsindustrin. Raffinaderiet i Göteborg – Green Hydro Treater – stod klart våren 2010. Där kan Preem tillverka helt vanlig diesel med förnybara råvaror, i det här fallet tallolja. Råvaran matas rakt in i tillverkningsprocessen, och i en helt integrerad process ersätts fossil råvara som råolja med förnybara råvaror.

– Vi har de senaste fem åren investerat 700 miljoner kronor i våra anläggningar för att kunna ta in förnybara råvaror i vår produktion, huvudsakligen restprodukter från skogsindustrin. Nu tittar vi på möjligheten att använda lignin, säger Petter Holland.

Ökad efterfrågan

Efterfrågan på råvara från skogen kommer att öka i takt med att vårt beroende av fossila bränslen ska minskas. Drivkraften för Preem är framför allt visionen att Preem ska leda omställningen mot ett hållbart samhälle. Men självklart finns där även en ekonomisk aspekt.

– Vi har starka och tydliga krav från våra affärskunder – de behöver förnybara drivmedel för att nå sina miljömål. Preem sitter inne med kompetensen och anläggningarna – ingen är mer lämpad än vi på att leda denna omvandling, säger Petter Holland.

Långsiktiga styrmedel

Han efterlyser långsiktiga spelregler för alla inblandade parter. Att exempelvis veta att tillgången till råvara är god ökar tryggheten. Men den viktigaste faktorn är politiska styrmedel som gynnar omställningen.

– Det handlar om att sätta upp ambitiösa, politiska mål och långsiktiga styrmedel som skapar bättre klimat för investeringar.

Han berättar att han har märkt en uppvakning från skogsindustrin för nya samarbeten den senaste tiden. Fortfarande upplever han en bristande insikt om skogens betydelse hos många beslutsfattare.

– Vi sitter på en stor guldgruva här i norr, något som inte alla svenskar är medvetna om. Sverige är en stormakt på skog – här finns en enorm potential.

 

Sveaskog arrangerar den 23 april ett seminarium "Skogen - nyckeln till ett bättre klimat". Syftet är att uppmärksamma skogen som en värdefull resurs och möjligheten att använda skogsråvara för att minska vår klimatpåverkan.

Talare under seminariet är:

Läs mer om seminariet "Skogen - nyckeln till ett bättre klimat" här