Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Göran Persson: ”Skogen är Sveriges goda exempel vid COP21 i Paris”

Göran Persson: ”Skogen är Sveriges goda exempel vid COP21 i Paris”

Klimathotet reser frågor om ansvar och politisk handlingskraft. Det handlar om att visa solidaritet både med andra länder och kommande generationer. De goda exemplen måste inspirera. Jag anser därför att regeringen vid COP21 i Paris i större utsträckning än tidigare bör framhålla skogens roll i klimatutmaningen.

Nyheter | 2015-04-21

Sverige är ett priviligierat land. Vi har under ett sekel förädlat våra naturtillgångar, främst malm och skog, och kunnat bygga upp ett välstånd och omfattande välfärdssystem. Brukandet av naturtillgångarna har gått hand i hand med en vision kring det hållbara samhället. Sverige är idag Europas kanske renaste land med ett av de lägsta utsläppen av växthusgaser per capita. Sverige är ett rikt och ett grönt land.

Inget i denna utveckling har dock varit hugget i sten. Vad vi har sett i Sverige på miljöområdet har varit en växelverkan mellan statliga initiativ, det vill säga politisk vilja, och en många gånger kraftfull respons från marknadens sida. Vi har själva format vår framtid.

Politikens uppgift är att skaffa en vision, våga ta risker och fatta skarpa och långsiktiga beslut. Detta blir tydligt inte minst på energi-, klimat- och miljöpolitikens område.

Höjningen av koldioxidskatten som drev fram utbyggnaden av fjärrvärmeutbygganden är ett lyckat exempel på politisk styrning. Ett annat är elcertifikaten, som gjort att det nu i princip inte längre finns el från fossila källor i våra kraftnät. Politiken sätter ramarna och visionerna, marknaden svarar.

Nu har vi en större utmaning att ta oss an – den globala klimatförändringen. Alla seriösa forskare på området prognosticerar ett förändrat klimat till följd av växthusgaser. Detta riskerar att förändra villkoren för livet på jorden inom några generationer. Var står Sverige som skogsnation i denna berättelse?

Min bedömning är att klimatförändringen ger våra – och för all del även globala – skogstillgångar nya möjligheter och utmaningar. Utgångspunkten är enkel - skog är en förnybar naturresurs som inte ökar mängden koldioxid i atmosfären.

Omställningen från fossilt material till skogsråvara måste påbörjas i en större skala, i en snabbare takt och med större politisk kraft än vi tidigare sett. Sverige kan, gärna tillsammans med andra länder, på ett tydligare sätt lyfta fram hela den potential som finns i den så kallade bioekonomin – det vill säga en ekonomi där klimatbelastningen från det som produceras alltid finns med i bilden. Det handlar om:

  • Använd produkter av förnybar träråvara. Störst klimatnytta gör skogen med ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika produkter. När träråvara används ersätter den oftast ändliga och fossila resurser i till exempel byggmaterial och förpackningar. Produkter av trä fortsätter att lagra koldioxid och blir därmed en aktiv kolsänka.
  • Stimulera tillväxten av de globala skogstillgångarna. Välskötta skogar binder enorma mänger koldioxid. Bara Sveriges skogar absorberar själva hela landets utsläpp av växthusgaser.
  • Drivmedel och grön kemi – innovationer från skogsråvara. Transportsektorn är den stora nettoutsläpparen av koldioxid. Genom förnybara drivmedel – och för all del elbilar - kan vi successivt minska fossilt diesel och bensin. Marginalnyttan är enorm. Därför är det kontraproduktivt att beskatta gröna drivmedel på samma nivå som fossila, som EU kräver. En farlig utveckling om vi ska lyckas minska utsläppen i transportsektorn. Den här frågan måste nya regeringen driva med kraft i EU.

Sverige och Norden är ett föredöme internationellt när det gäller den gröna omställningen. Vi har trovärdighet och kunskapen. Vi har naturtillgångarna. Vi har inte alla lösningar – men vi har några kraftfulla verktyg. Låt skogens roll i omställningen till en hållbar framtid bli vårt bidrag vid COP21 i Paris.

Göran Persson, ordförande i Sveaskog

 

Sveaskog arrangerar den 23 april ett seminarium "Skogen - nyckeln till ett bättre klimat". Syftet är att uppmärksamma skogen som en värdefull resurs och möjligheten att använda skogsråvara för att minska vår klimatpåverkan.

Talare under seminariet är:

Läs mer om seminariet "Skogen - nyckeln till ett bättre klimat" här