Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskogs styrelse föreslår 800 MSEK i utdelning

Sveaskogs styrelse föreslår 800 MSEK i utdelning

Sveaskog presenterar idag sin årsredovisning för 2014 och styrelsens förslag till utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning på 800 MSEK (450).

Pressmeddelanden | 2015-03-16

Sveaskog, som ägs av svenska staten, ökade sitt operativa rörelseresultat med 28 procent till 1 254 MSEK (978) under 2014. Resultatförbättringen berodde på högre leveransvolymer från egen skog och högre virkespriser. Periodens resultat ökade med 15 procent till 1 691 MSEK (1 475).

- Utdelningsförslaget reflekterar Sveaskogs goda resultat och starka finansiella ställning, säger styrelsens ordförande Göran Persson.

- Sveaskog förvaltar och utvecklar en värdefull nationell resurs, fortsätter Göran Persson. Sveriges skogar är helt avgörande i omställningen från det fossila till det förnybara samhället. Drivmedel, kemikalier, plaster och textilier är några av de många produkter som kommer att göras av förnybar skogsråvara om några år. Sverige behöver ta vara på de möjligheter skogen ger och satsa på industriella innovationer baserade på förnybar skogsråvara, säger Göran Persson.

I årsredovisningen slås också fast att Sveaskogs kunder ökat sitt förtroende för företaget under 2014.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för att vi så starkt förbättrat våra kundrelationer. Förbättringen beror på att vi har arbetat fokuserat med att utveckla produkter och lösningar som stärker kundernas konkurrenskraft. Det kan vi göra genom att förbättra alltifrån tillredningen av virket i skogen till transportplaneringen, säger vd Per-Olof Wedin.

Den tryckta redovisningen beräknas vara klar i början av april och kan beställas via Sveaskogs kundcenter på telefon 0771-787 100 eller via www.sveaskog.se/informationsmaterial.

Sveaskogs årsstämma äger rum den 23 april kl 11.30 i Stockholm.

För mer information:

Per Matses

Per Matses

Vice vd och Chief Financial Officer