Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskogs vd Per-Olof Wedin blir ny ordförande i Eustafor

Sveaskogs vd Per-Olof Wedin blir ny ordförande i Eustafor

Sveaskogs vd Per-Olof Wedin har valts till ny ordförande i Eustafor. Eustafor är det europeiska statsskogsbrukets intresseorganisation som tillsammans äger närmare en tredjedel av all skogsmark i Europa, motsvarande 30 miljoner hektar.

Pressmeddelanden | 2015-03-06

- Eustafor är en viktig plattform för att på europeisk nivå driva frågor kring skogen och skogsbrukets framtid. Skogen är en förnybar resurs som har en självklar roll att spela, inte minst i omställningen till ett förnybart samhälle, säger Per-Olof Wedin.

Eustafors medlemsbolag finns i 21 länder och sysselsätter cirka 100 000 personer. Eustafors syfte är att lyfta fram skogens roll i den framväxande bioekonomin och att förse EU:s institutioner med information om de europeiska skogarna, skogsbruket och potentialen att utveckla skogens betydelse både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

- Synen på skog och skogbruk skiljer sig mycket åt mellan länderna i EU. Men gemensamt för Eustafors medlemmar är att det statsägda skogsbruket utvecklar skogens alla värden såsom biologisk mångfald, rekreation och förnybar råvara som skapar jobb och välstånd. Som svensk representant på ordförandeposten kommer jag särskilt att fokusera på skogens betydelse för Europas klimat-, innovations- och sysselsättningsmål, säger Per-Olof Wedin.

Per-Olof Wedin blir den första svenska representanten som ordförande i Eustafor. Förordnandet är på 2 år. Per-Olof Wedin kommer att fortsatt arbeta heltid som vd i Sveaskog.

För mer information:

Fakta om Eustafor

  • Grundades år 2006 och består av skogsföretag från 21 länder.
  • Företagen disponerar sammantaget 30 miljoner hektar skog, varav 13 miljoner hektar är skyddad skog.
  • Den årliga avverkningsvolymen ligger på 123 miljoner m3.
  • Eustafors företag sysselsätter cirka 100 000 personer.