Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Biobränsle

Ulrika Jardfelt: ”Skogsbränslet är en viktig del av svensk fjärrvärmeproduktion”

Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka sina koldioxidutsläpp. En stor del av den framgången kan förklaras av att det huvudsakliga bränslet numera kommer från skogen, tack vare framgångsrika samarbeten mellan skogsnäringen och fjärrvärmeföretagen, som båda parter vinner på. Men den största vinnaren är klimatet.

Nyheter | 2015-04-16

 – Fjärrvärmeindustrin och skogsnäringen har under de senaste decennierna stått varandra nära och vårt huvudsakliga bränsle kommer från skogen. Det är viktigt för båda parter att detta samarbete inte försvåras, då riskerar det att slå tillbaka mot både miljö, klimat och skogsnäringens konkurrenskraft, säger Ulrika Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme.

Stark position

Fjärrvärmen har en stark position på den svenska värmemarknaden. Den svarar för drygt hälften av all byggnadsuppvärmning i vårt land. Idén bakom fjärrvärmen är enkel. Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga energiresurser – oftast skogsbränsle - kan lokala värmebehov tillgodoses.

Istället för att varje byggnad har en egen panna levereras värme till många byggnader från en central anläggning som med avancerad rening kraftigt minskar de föroreningar som släpps ut i luften.

 – För skogsbrukets del har leveranserna till fjärrvärmeanläggningarna varit en stabil intäktskälla under många decennier. Och väldigt klimatnyttigt; den koldioxid som annars hade återvänt ut i atmosfären, när till exempel avverkningsrester förmultnar, blir i en bränslepanna värme innan CO2-tillförslen kommer, säger Ulrika.

Vill använda skogen mer

Svensk Fjärrvärme arbetar mycket med information och opinionsbildning för att få använda skogen ännu mer. Hur mycket som används beror idag, bland annat, på EU-regler om hållbarhetskriterier.

 – Vi ser att det förs diskussioner utifrån ett europeiskt perspektiv att reglera användningen av skogsråvaran på ett sätt som kan komma att påverka vår marknad. Detta vore olyckligt. Därför är det viktigt att framhålla att svenskt skogsbruk är hållbart, både mot nationella och internationella målgrupper, säger Ulrika Jardfelt.

 

 

Sveaskog arrangerar den 23 april ett seminarium "Skogen - nyckeln till ett bättre klimat". Syftet är att uppmärksamma skogen som en värdefull resurs och möjligheten att använda skogsråvara för att minska vår klimatpåverkan.

Talare under seminariet är:

Läs mer om seminariet "Skogen - nyckeln till ett bättre klimat" här