102-årig douglasgran ger skeppsvirke i världsklass

102-årig douglasgran ger skeppsvirke i världsklass

Bröderna Martin och Mathias Ravanis är födda vid havet och älskar träbåtar. Nyligen fick de tag på 102-årig douglasgran från Sveaskog, ett bestånd för skeppsvirke av högsta kvalitet.

Nyheter | 2016-06-23

Genom den egna sågen får bröderna Martin och Mathias Ravanis tillgång till de speciella delar som behövs för hantverksmässigt träbåtbygge.

– Allt det vi velat göra har blivit verklighet genom sågen, säger Martin Ravanis.

Själva sågen är från 1950 och är en så kallad liggande ramsåg, en modell som det endast finns ett fåtal kvar av i landet.

Sågverket ligger i Nyhamnsläge och till båtbygge använder bröderna olika träslag för olika delar av båtarna. Ute på gården utanför sågen ligger det 21 meter långa stockar av douglasgran och väntar på sin tur. En av dem ska bli till en mast på museifyrskeppet Almagrundet.

 – Vi har fått tag i ett fantastiskt bestånd douglasgran som är anlagt 1914, det betyder att träden är 102 år gamla. Det är frösådd gran från Skärnäs sydost om sjön Immeln i närheten av Kristianstad, säger Martin Ravanis.

Att hitta stock är ett problem eftersom douglasgran inte är en naturlig inhemsk art i Sverige.

– Genom att ringa runt fick vi tag på Benny Kjellson på Sveaskog som varit väldigt tillmötesgående och vi fick köpa hela beståndet.

Sågen kan såga 25 meter långa stockar med diameter upp till 180 centimeter. Det speciella med sågen är att den även kan såga krumvirke, vilket passar till stäv, spant, knän och bottenstock.

 – Vi använder krumt virke som annars går till spillo. Vi får utbilda jägmästare och huggare att spara sådant virke och vi betalar bättre för det än om det bara ska hamna på flishögen, berättar Mathias Ravanis.

Bröderna använder sig bara av kärnvirke av högsta kvalitet. Träet är vinterhugget och får lufttorka på gammeldags vis. De levererar även annat specialvirke och byggvirke.

Senaste projektet har varit att renovera Sveriges äldsta bevarade seglande sillabåt, Bessie, från 1909, som det tagit bröderna nio månader att återställa i nyskick. Den tog sin premiärtur efter renoveringen i maj 2016.

 – Det känns fantastiskt att den är bevarad och kommer att kunna leva i hundra år till, säger Mathias.

Läs mer om Nyhamns såg och douglasgranen i kommande nummer av Forum Sveaskog.​


För mer information: