Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Exempel på hus som skulle kunna vara delvis 3D-utskrivna.

3D-utskrifter högintressant för skogsindustrin

Att tillverka nya produkter på plats genom att "skriva ut" dem utifrån en datafil har varit möjligt i trettio år. Men när tekniken inom 3D-utskrift utvecklas inom byggsektorn är Sveaskog med på tåget.

Nyheter | 2016-10-06

Tänk dig att kunna bygga tio hus på bara 24 timmar! Den bedriften genomförde ett Shanghaibaserat kinesiskt företag för ett par år sedan genom friformsframställning av återvunnet material. Man skrev helt enkelt ut de olika husdelarna var för sig i en fabrik och satte sedan ihop dem på platsen där de skulle stå. Så snabbt kan man alltså skapa komplexa produkter med friformsframställning, och idag möjliggör tekniken också att man gör detta i stor skala.

– Det är högintressant, säger Ann-Britt Edfast, Sveaskogs forsknings- och utvecklingschef. Vi ser mycket riktigt att 3D-utskrifter kommer starkt och kan revolutionera byggindustrin. Vi vill ta vara på möjligheten att fort och lätt göra prototyper och testa nya idéer för design inom byggbranschen. Det kan innebära både ökad efterfrågan och ökat värde på träråvaran. Det är bra att vara med från början när byggindustrin ska komma ikapp betongindustrin.

Träbaserade material testas för utskrift

Att området har stort internationellt intresse och stor potential bekräftar den bedömning forskningsrådet Formas gett ansökan om det testbäddsprojekt som ska genomföras under hösten. Sveaskog driver det tillsammans med Sliperiet på Umeå universitet och SP Processum, som har tillgång till tekniken, och företaget Masonite Beams. Syftet är att testa hur olika träbaserade material, till exempel sågspån, grot och träpulver, kan användas till friformsframställning av byggmaterial, som isolering, stuckatur, ytskikt och balkar. Inom projektets ramar ska man också analysera vilka behov och vilken efterfrågan som finns på marknaden och hitta samarbetspartners. Sedan är planen att bilda ett konsortium med flera företag och fortsätta projektet i annan form.

Ett annat Sveaskogaktuellt projekt, som Ann-Britt beskriver som ganska "hands on", finansieras av innovationsmiljön Smart Housing Småland och har mer fokus på själva materialet för 3D-utskrifterna och tekniken för att ta fram det. Hur kan man till exempel styra cellulosafibrerna eller ändra fiberriktningen? Hur stor andel av materialet kan utgöras av trä? Hur påverkas materialegenskaperna? Hur får man flexibilitet och hur värmetåligt är det?

Utskrifter bidrar till hållbar utveckling

Målet för projektet, som under ett halvår ska drivas i samarbete med Glasforskningsinstitutet, SP och TMF, är att identifiera ett eller ett fåtal material och tekniker för 3D-utskrift som är speciellt intressanta att jobba vidare med i framtida projekt.

– Detta är i linje med Sveaskogs strävan att hitta nya användningsområden för råvaran, säger Ann-Britt Edfast. Att träbranschen hänger med här medverkar till en hållbar utveckling, eftersom det ur miljösynpunkt är bättre att bygga i trä.

Läs mer om innovationer med 3D-utskrifter i kommande nummer av Forum Sveaskog.

För mer information: