Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Vackra växter som sprudlar med liv efter branden.

Branden väcker naturen till liv

Två år efter skogsbranden i Västmanland invigde Sveaskog en ekopark i brandområdet. På de cirka 1 500 hektaren i Öjesjöbrännan växer just nu unika naturvärden upp.

Nyheter | 2016-11-03

Det är sommaren 2014. I nordöstra Västmanland rasar Sveriges största skogsbrand i modern tid. Branden som startade med en gnista från en skogsmaskin kom att ödelägga en yta motsvarande 21 000 fotbollsplaner.

Två år senare växer mängder av asp-, sälg- och björkskott i den näringsrika jorden. Även djurlivet har hastigt återhämtat sig.

– All död ved genererar en stor mångfald, och lövhavet med ung lövskog har också en stor dragningskraft på klövvilt, säger Stefan Toterud, miljö- och naturvårdsspecialist från Sveaskogs resultatområde norra Bergslagen.

Nystart för den biologiska mångfalden

Fågellivet har också hämtat sig och är redan både art- och individrikare. För den rödlistade tretåiga hackspetten är alla nyinflyttade barkborrar och skalbaggar i allt dött trä ett smörgåsbord. Det har under inventeringar räknats till häpnadsvärda 40–50 revir. Även ugglorna har kommit tillbaka.

– De häckande pärlugglorna tyder även på att gnagarna kommit tillbaka, och älg och kronhjort ser jag nästan varje gång inne på området. Det är en nystart för allt, säger Sören Larsson, ordförande för Ramnäs-Virsbo Naturklubb.

Sören, som gått i skogarna sedan 60-talet, pratar med en glädjens röst när han berättar om trädlärkor och rödhakar, om insekter och växande populationer, och satsningen på naturen som Sveaskog och staten gör. Men varje gång entusiasmen når sin topp avbryter han sig och säger tankfullt:

– Det är ingen katastrof för naturen, men det var det för människorna. Det är många som haft det svårt under den här tiden.

Stor lövskog i framtiden

Området som tidigare varit produktionsskog, med främst tall och gran, kommer i framtiden bli Sveriges största sammanhängande lövskog.

I Ekopark Öjesjöbrännan, och det omkringliggande nyskapade naturreservatet, har skogen lämnats orörd. I andra delar av brandområdet, där det återigen ska bli produktionsskog, har det gått att såga bräder och plank av det som höll timmerdimension, resten har fått bli brännved.

Du kan läsa mer om detta i nya Forum Sveaskog

Fler bilder från Öjesjöbrännan


För mer information:

Ekopark Öjesjöbrännan

  • Ekopark Öjesjöbrännan är Sveaskogs 37:e ekopark i Sverige.
  • Syftet med ekoparkerna är att bevara unika landskapsavsnitt. Öjesjöbrännan mäter en yta av cirka 1 500 hektar. Tillsammans med det angränsande naturreservatet är drygt 8 000 hektar av den brandskadade skogen skyddad.
  • Avtalet med Skogsstyrelsen sträcker sig 50 år framåt. I ekoparker ska ekologi värnas framför ekonomi, och minst 50 procent av arealen ska vara driven med naturvårdshänsyn. I Öjesjöbrännan är den summan 100 procent.