Conniflex till Lettland

Conniflex till Lettland

Svenska Skogsplantor har utvecklat snytbaggeskyddet Conniflex och har sedan lanseringen 2010 levererat över 150 miljoner plantor med det miljövänliga skyddet från tre anläggningar.

Pressmeddelanden | 2016-10-19

Bergvik Skog har under senare år investerat i behandlingslinjer för Conniflex på två av sina plantskolor.

Expansion

Nu kan vi med glädje konstatera att maskintillverkaren BCC AB från Landskrona har tecknat avtal om leverans av en linje till As Latvijas Valsts Mezi ”LVM” i Lettland.

Det är ytterligare ett erkännande av metoden och förstärker bilden av att Conniflex är det ledande alternativet till insekticider.

Miljövänligt och effektivt

Conniflex är ett beläggningsskydd som består av ett vattenbaserat lim och sand.

Skyddseffekten sitter i under de två första, känsliga åren. Snytbaggen kommer inte åt att gnaga på barken och på det sättet skada eller döda plantan.

För mer information: 

Roger Johansson

Roger Johansson

Chef Svenska Skogsplantor