Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Därför är skogsbruket viktigt för binas överlevnad

Därför är skogsbruket viktigt för binas överlevnad

Bina blir allt färre. Och utan bin ingen skörd, vilket är nödvändigt för en tredjedel av all människans föda. Forskaren Per Westerfelt menar att skogsbruket har en viktig roll att spela för binas överlevnad.

Nyheter | 2016-07-25

Per Westerfelt är naturvårdsforskare på Skogforsk och har nyligen skrivit en avhandling om bin och steklar i ungskog. Han undersökte omkring 5 800 hål i den svenska ungskogen, det vill säga skog som vuxit fram på kalhyggen under max 15 års tid. Som ett resultat av det svenska skogsbruket är dessa ytor vanligt förekommande – ungefär tio procent av det svenska skogsbeståendet är ungskog.

– Avhandlingen tittar på hur vi kan se till att den här biotypen som är så vanlig i våra landskap kan vara till nytta. Jag vill öka förståelsen för hur bin och andra sorters gaddsteklar nyttjar ungskogar som habitat. En viktig fråga är hur mycket död ved skogsbruket lämnar kvar, säger Per Westerfelt.

Skapar hålen i den döda veden

Ofta är det nämligen tack vare vedlevande skalbaggar som icke-grävande vildbin hittar boplatser i ungskogen. Skalbaggarna skapar hålen i den döda veden och högstubbarna som kan bli till en bra boning för vildbihonan och hennes avkomma. Men endast två procent av de studerade hålen hade lockat till sig vildbin och steklar.

– Anledningen till den låga beläggningen berodde troligen på att de äggläggande bi- och stekelhonorna är kräsna vid val av boplats. De flesta hål var för dåliga för att ge tillräckligt bra skydd för avkomman, säger Per Westerfelt.

Vad var då nyckeln till att locka de kräsna bobyggarna att välja en stubbe eller ett stycke död ved?

– Ett samspel av flera faktorer; solläge, trädslag och om det fanns skalbaggar och nedbrytande svampar i närheten som ser till att göra veden tillgänglig för bina.

Omkring 30 procent av de knappt 300 olika vildbiarterna i Sverige är utrotningshotade och rödlistade. Per Westerfelt menar att skogsbruket har en viktig roll att spela för binas överlevnad.

– Det kan vara till fördel att lämna högstubbarna nära solbelysta vägkanter, för med fler blommor kan fler arter av bin nyttja dem – man ökar då mängden och mångfalden, säger han.

Läs en längre artikel om skogsbruket roll för binas överlevnad i senaste numret av Forum Sveaskog