Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Skördare i arbete i en snöig vinterskog

Debattartikel: Klimatet mår bäst när skogen avverkas

COP21-avtalet i Paris lyfter fram både den växande och den avverkade skogens nytta i det globala klimatarbetet. Detta ger Sverige som stor skogsnation oanade affärsmöjligheter i en framväxande klimatekonomi. Med en ny generation skogsprodukter på väg kan vi bli ett grönt, innovativt föredöme.

Nyheter | 2016-01-07

Erkännandet av och insikten om den avverkade skogens klimatnytta kan tyckas självklar ur ett svenskt perspektiv, men måste ses i ett bredare sammanhang. I EU finns på sina håll en bild av att skogen bör stå orörd och inte avverkas. Logiken i detta är att skogen är en lunga som andas in växthusgaser.

I forskningskretsar och inom skogsnäringen vet vi dock att det är den avverkade skogen som är hjälten i klimatdramat. Klimatnyttan sker huvudsakligen när träden inte längre står kvar i skogen. Hur hänger detta ihop?

Färdiga skogsprodukter binder koldioxid. Bara i Sverige sker detta årligen i storleksordningen cirka 50 miljoner ton. Det ska jämföras med den växande skogen som binder 10 miljoner ton. Och utnyttjar vi mer av trädet - för att till exempel ersätta plastförpackningar eller för att bygga mer i trä - blir den så kallade "substitutionseffekten" ännu större.

I Parisavtalet nämner man "det hållbara skogsbrukets" roll för att minska utsläppen. Hållbart skogbruk betyder bland annat att man inte avverkar mer än tillväxten (i Sverige avverkar vi 80 procent av den årliga tillväxten). Även avsättning av skog för den biologiska mångfalden är viktig liksom lagstadgad återplantering. Men i slutänden handlar det om att avverka träden i skogen – det är det "skogsbruk" betyder.

För Sverige gäller det att ta tillvara på detta internationella erkännande. När konsumenter och investerare ratar fossila produkter till förmån för förnybara uppstår en ökad efterfrågan på produkter från skogsråvara.

COP21-avtalet lyfter också för första gången tydligt fram näringslivets roll i den gröna omställningen. På detta tema kan noteras att svensk skogsnäring storsatsar. Skogsbolagen har nyligen aviserat investeringar på 17 miljarder i utbyggnad av sågverkskapacitet och i pappers- och massafabriker. Det talas väldigt lite om att dessa "industrisatsningar" lika gärna skulle kunna beskrivas som storskaliga klimatinvesteringar.

Långsiktigt behöver Sverige dock komplettera de traditionella produkterna med nya produkter från skogsråvara. Därför behövs mer investeringar i forskning. Sverige har världsledande forskning på detta område, till exempel på Wallenberg Wood Science Center.

COP-21-avtalet ger Sverige oanade gröna affärsmöjligheter. Vi kan genom befintliga och kommande produkter från den avverkade skogen bidra ännu mer till att minska utsläppen.