Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Helene Biström: ”Vi behöver mångfald för att kunna utveckla vår affär.”

Helene Biström: ”Vi behöver mångfald för att kunna utveckla vår affär.”

Global uppvärmning och flyktingkris. Sveaskogs styrelseordförande Helene Biström menar att skogsbruket har både stora skyldigheter och stor potential kopplat till utmaningarna.

Nyheter | 2016-03-07

Den gröna omställningen är en nyckelfråga för Helene Biström. Här kan affärsnytta förenas med ett ansvar för att bidra till en bättre värld. Inte alla företag har sådana möjligheter, men Sveaskog har det – med tre miljoner hektar produktiv skogsmark och engagerade medarbetare. 

– Sveaskog kan bli en ännu viktigare aktör i samhället. Vi finns i 200 av Sveriges 290 kommuner och har på det viset stora möjligheter att påverka. När det gäller klimatfrågan ser vi ett skifte i debatten från skydd av skog till brukande av skog. Bevisbördan ligger nu på den som vill begränsa användandet av en förnybar resurs. Detta ger oss möjligheter och dem måste vi ta tillvara, säger Helene Biström.

Helene Biström har varit styrelseordförande sedan juni år 2015, hade suttit i styrelsen i ett drygt år när hon efterträdde Göran Persson. Som ordförande ska hon tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen besluta och ansvara för de långsiktiga vägvalen för företaget, samt vara ett stöttande bollplank och djävulens advokat till vd och koncernledning.

Vad är det för frågor du vill driva som ordförande?
– I botten ligger ju alltid att ha ordning på affären och att utveckla kundrelationen. Här får man inte slarva. Men här har vi ett bra utgångsläge och kan därför också ta oss an visionerna. Vi har nämnt den gröna omställningen, men en annan viktig fråga är mångfalden. Även här finns det en ekonomisk uppsida. Sveriges största exportnäring behöver givetvis mer mångfald för att kunna utveckla affären.

– Ju fler perspektiv vi får in, desto fler idéer har vi att välja mellan för att utveckla verksamheten. Om vi har en arbetsplats där alla bara tänker likadant når vi inte lika långt inom utveckling och innovation som när våra tankar blir utmanade.

Till mångfaldsutmaningen hör också att integrera personer som kommer hit från andra länder och kulturer. Många kommuner på landsbygden har det senaste året sett en kraftig ökning av flyktingar. Sveaskog fattade därför beslut i slutet av år 2015 att Sveaskog ska erbjuda 50 praktikplatser om året till personer som står utanför arbetsmarknaden. Dessutom ska antalet sommarjobb fördubblas med sikte på bland annat flyktingungdomar.

Hur kan Sveaskog och de gröna näringarna hjälpa och dra nytta av de nya medborgarna?
– Den pågående flyktingsituationen betyder att vi blir fler människor i Sverige. Det är en enorm möjlighet. Vi är beroende av en levande landsbygd, och kan vi få fler att bli intresserade av skogen så är det jättebra för landsbygden och i förlängningen för oss själva. Det är bra att koncernledningen har fattat konkreta beslut för att tydliggöra företagets ambition.

Läs en längre intervju med Helene Biström i Forum Sveaskog nr 1 2016