Idag invigs Ekopark Öjesjöbrännan – branddynamikens ekopark

Det är som ett trolleri! Sedan den stora skogsbranden 2014 har området förvandlats från en levande tallskog till pelarsalar av döda träd med en fantastisk lövföryngring i botten. Här har många sällsynta arter funnit en ny hemvist. Idag inviger Sveaskog sin 37:e ekopark i den brända skogen i Västmanland – Ekopark Öjesjöbrännan.

Pressmeddelanden | 2016-09-21

Sommaren 2014 härjades Västmanland av den största skogsbranden i Sverige i modern tid. Närmare 140 kvadratkilometer skog stod i lågor och stora skador uppstod. Branden var en katastrof för oss människor, men inte för naturen. I ekoparken sjuder nu de döda trädstammarna av liv. Svampar och insekter livnär sig på den förmultnade veden och skapar förutsättningar och föda för andra arter, varav många är rödlistade och hotade.

Idag tecknar Sveaskog ett ekoparksavtal med Skogsstyrelsen gällande Ekopark Öjesjöbrännan

Avtalet ger ekoparken, ett område på cirka 1 500 hektar, skydd under 50 år och målet för skötseln är fri utveckling av den brända skogen. Tillsammans med de nybildade naturreservaten i området innebär det att omkring 8 000 hektar skog skyddas!

- I Ekopark Öjesjöbrännan förundras man över naturens trolleri. Hur en tallskog förvandlats till en kolsvart död skog som nu återigen spirar av unga lövplantor. Här växer landets största lövskog fram, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog.

Det finns flera brandberoende arter som fått svårt att överleva sedan människan lärde sig att stoppa bränder i slutet av 1700-talet. Ett exempel är svedjenävan, vars frön kan ligga och vänta på brand i närmare 200 år. Branden 2014 har skapat nya livsutrymmen för arter att utvecklas i.

- Särskilt intressant är effekten på hackspettar. Inte mindre än 20-talet revirhävdande tretåriga hackspettar trummade i ekoparken under våren, och en revirhävdande vitryggig hackspett har noterats strax norr om Ekopark Öjesjöbrännan, säger Stefan Bleckert.

En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap, om minst 1 000 hektar, med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. I ekoparken styr de ekologiska värdena över de ekonomiska. Sveaskog arbetar aktivt för att bevara och utveckla naturvärdena i de ekoparker som bildas. Ekopark Öjesjöbrännan blir Sveaskogs 37:e ekopark.

– Stora delar av svensk naturvård har länge varit småskalig genom att man tagit hänsyn till det lilla, men många arter i skogen behöver stora skogslandskap för att överleva och där spelar ekoparkerna en viktig roll, säger Stefan Bleckert.

För mer information:

Pernilla Widén

Pernilla Widén

Kommunikatör Marknadsområde Syd

Tel: 08-655 90 08 08-655 90 08 , 070-252 37 88 070-252 37 88

Skicka e-post till Pernilla