Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Miljonrestaurering ska återställa livsmiljöer i älvar

Miljonrestaurering ska återställa livsmiljöer i älvar

124 miljoner kronor. Så mycket pengar kommer att satsas på att restaurera älvbotten på en 200 kilometer lång älvsträcka i Norrbotten och Västerbotten. Finansieringen kommer från EU-medel, men Sveaskog är med och delfinansierar.

Nyheter | 2016-07-18

ReBorN LIFE. Lägg den förkortningen, som egentligen står för Restoration of Boreal Nordic Rivers, på minnet. Du kommer nämligen med största sannolikhet få höra det igen under de närmaste åren.

– Under fem år kommer sex olika vattendrag att restaureras utmed Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneälven och Kalixälven, säger Ola Söderdahl, försäljningschef Jakt och fiske på Sveaskog.

Bättre förutsättningar för fiske

Projektet är det största någonsin, och har planerats i samverkan mellan lokala aktörer längs med vattendragen. Sveaskog är en av aktörerna.

– Det är otroligt roligt att få vara med om det här. Genom det här projektet skapar vi ytterligare förutsättningar för fiske i Västerbotten, konstaterar Ola Söderdahl.

I och med att bottnarna restaureras kommer det att bli bättre förutsättningar för lax, öring och flodpärlmusslor och vattendragen kommer att återställas till sitt ursprungliga tillstånd.

– Under årens lopp har flottningen påverkat flodbotten, i och med att botten har rensats från sten, något som inte är bra för den biologiska mångfalden, förklarar Ola Söderdahl.

Nu är det alltså dags att bokstavligen bära tillbaka stenen, något som förhoppningsvis kommer att göra att den biologiska mångfalden återigen ökar.

Projektet skapar arbetstillfällen

Förutom att fler arter får möjlighet att leva i älvarna och att kraven på miljökvalitetsnormerna i vattendragen uppnås, kommer ReBorN att medföra en rad arbetstillfällen. Av de 124 miljoner kronor som projektet beräknas kosta står EU för 74 miljoner kronor. Havs- och vattenmyndigheten står för 42 miljoner kronor. Resterande del bekostas av medfinansiärer, där Sveaskog alltså är en av flera.

Projektet påbörjas 2017 och beräknas pågå under fem år.

För mer information: